Kapcsolatápolás partnerintézményeinkkel

„És miképpen a szarvasok, mikor valamely nagy vízen általúsznak,
szarvokkal terhelt fejeket az előtte úszók hátára tészik;
a legelső pedig megfáradván elmarad, és az utolsónak hátára hajtván fejét,
annak segítségével könnyebíti fáradtságát;
úgy az embereknek, akárkik légyenek, a világi munkák között segíteni kell egymást."

(Pázmány Péter: A keresztény urak és szolgák tisztirűl...)


A partneriskoláinkkal való kapcsolatépítésben és kapcsolatápolásban arra törekszünk, hogy kölcsönösen segítsük és támogassuk egymást minden olyan területen, mely a gimnáziumok növendékeinek, valamint tanár szakos egyetemi hallgatóinknak szakmai és szellemi növekedését segíti, vagy partneriskoláink pedagógusainak jelentheti a szakmai fejlődés és a szellemi munka tágabb perspektíváit.

Együttműködésünk az alábbi szempontok szerint valósul meg:

  • a tanár szakos egyetemi hallgatók pedagógiai szakmai gyakorlataik (közösségi pedagógiai gyakorlat, szakterületi gyakorlat, összefüggő egyéni gyakorlat) egy részét partneriskoláink vezetőtanárainál és mentortanárainál végzik, melynek kapcsán rendszeres az egymás munkáját építő kommunikáció az adott gimnázium pedagógusai és a PPKE BTK Tanárképző Tanszéke között
  • a pedagógusok életpályamodelljében különösen fontos szerepet betöltő, önköltséges pedagógus szakvizsgás továbbképzéseinken (közoktatási vezető, mentorpedagógus, tanügyigazgatási szakértő) partneriskoláink pedagógusainak ösztöndíj formájában tandíjtámogatást biztosítunk
  • a pedagógus életpályamodellben szereplő kutatótanár minősítés megszerzésében támogatjuk partneriskoláink pedagógusait azzal, hogy a gimnáziumi tanárok – lehetőség szerint – bekapcsolódhatnak a Karunkon folyó tudományos kutatásokba, valamint hogy az önköltséges bölcsészdoktori képzéseinkben (irodalom-, nyelv-, politika- és történelemtudományi doktori képzések) résztvevő kollégáknak ösztöndíj formájában tandíjtámogatást biztosítunk
  • rendszeresen egyeztetünk a gimnáziumi pedagógusok mindennapi munkájában felmerülő olyan szakmai kérdésekről és valós igényekről, melyekben egyetemi részről támogatást tudunk nyújtani (pl. pedagógus-továbbképzések témái), vagy a mindennapi pedagógiai gyakorlatban jelentkező olyan problémákról, melyek kapcsán partneriskoláink tapasztalatait, javaslatait integrálhatjuk a tanárképzésben résztvevő hallgatóink képzési tervébe
  • szakmai, tudományos és kulturális rendezvényeinkre kölcsönösen meghívjuk egymást
  • a gimnázium tudományos napjain (pl. a magyar kultúra napja, a magyar tudomány napja) vagy közösségi ünnepein (pl. iskolanap az adott intézmény névadójának ünnepén), valamint a pályaválasztási időszakban tartott pályaorientációs nyílt napokon – partneriskoláink igényei szerint – egyetemünk különböző intézeteinek, tanszékeinek oktatói szívesen vállalják gimnazistáknak szóló előadások tartását saját kutatási területükről
  • Gimnázium+ programunk és Kortárs segítő hálózatunk igénybevételét – lehetőségeink és partneriskoláink igényei szerint – lehetővé tesszük partneriskoláink diákjainak


További információ az egyes partneriskolákról →

x