Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny

Szeretettel köszöntjük a PPKE BTK által szervezett Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyen!

Néhány fontos technikai információ:

 • Kérjük, hogy minden feladatlapra írják rá a nevüket,
 • Kérjük, hogy a feladatlapot elektronikusan töltsék ki,
 • Kérjük, hogy a feladatlapot a tantárgy nevével együtt mentsék el. (Pl. Név.1.ford.tantárgy neve.doc/pdf)
 • Kérjük, postán NE küldjék el a megoldásokat, csak elektronikusan!


A 3. forduló versenyfeladatai:

 • angol →
 • magyar irodalom – részletek később
 • kommunikáció – A továbbjutóktól a szóbeli döntőre egy 15 perc hosszúságú kiselőadást (referátumot) várunk az alábbi témák mindegyikében (témánként ~5-5 percben). A felkészüléshez tankönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, szakfolyóiratok, használata ajánlott. Kérjük, hogy a nyitott enciklopédiák (pl. Wikipedia) használatát mellőzzék.
  1. Mutasson be egy influencert! Térjen ki az influencer oldalán szereplő tartalom rövid bemutatására! Hogyan jellemezné az infuencerek kommunikációs szerepét?
  2. Röviden mutassa be a közszolgálati és a kereskedelmi média (rádió és televízió) különbségeit!
  3. Mutassa be az emberi kommunikáció nem verbális csatornáit! Néhány szóban jellemezze is őket!
 • történelem – A történelem verseny szóbeli fordulójára a továbbjutóktól az írásbeli fordulóban megjelölt témában várunk egy maximum 12 perc időtartamú kiselőadást. (Ez másfeles sortávval szedve valamivel kevesebb mint öt teljes gépelt oldalt jelent.) A zsűri az értékelésnél külön pontozza a témaválasztást (10%), a kiselőadás tartalmi felépítését, gazdagságát (50%), az előadásmódot (20%) valamint a prezentációt (20%). A szóbeli fordulóra mindenki tiszta lappal érkezik, tehát az írásbelin szerzett pontszámok nem számítanak a továbbiakban. Javasoljuk, hogy a kész, kivetítésre szánt prezentációt (vagy prezi esetében a linket) legkésőbb a szóbeli döntő napját megelőzően erre az e-mail címre (guitbhf@gmail.com) juttassák el, hogy az előadóterem gépére rátehessük és kipróbálhassuk az esetleges problémák kiküszöbölése végett.


Jó versenyzést kívánunk!


 

Versenykiírás és szabályzat a 2018/2019. tanévre

A verseny meghirdetője: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar


A verseny célja:
A verseny célja, hogy a PPKE BTK által kutatott és oktatott tudományterületek (bölcsészet-és társadalomtudomány) iránt felkeltse a középiskolás generáció elmélyültebb érdeklődését, és segítse és ösztönözze az értelmiségi pályára készülő középiskolások pályaválasztását.


A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre 11–12. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek e-mailben a jelentkezési lap visszaküldésével 2018. október 4-ig. Egy versenyző egy időben több szakra is jelentkezhet.


A versenyen való részvétel kizáró okai:
a megoldások teljes egyezése (másolás), a határidők be nem tartása.


A jogorvoslat menete:
A szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes szakos vizsgabizottság hatáskörében történik.


Választható tárgyak:
angol, magyar irodalom, kommunikáció- és médiatudomány, történelem


A nevezés módja, határideje:
A nevezés az elektronikus jelentkezési lap (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek) kitöltésével és visszaküldésével történik az: esztergom@btk.ppke.hu e-mail címre. A nevezési lap letölthető ide kattintva.

Nevezni 2018. szeptember 10. és 2018. október 8. között lehet.


Nevezési díj:
nincs


Fordulók

1. forduló, írásbeli: 2018. október 5.: a kitűzött feladatok megjelennek a Kar honlapján.
Visszaküldési határidő: 2018. október 26. 23.59 óráig

Értesítési határidő: 2018. november 11.

2. forduló, írásbeli: 2018. november 12.: a kitűzött feladatok megjelennek a Kar honlapján.

Visszaküldési határidő: 2018. december 3. 23.59 óráig
A döntőbe jutók értesítési határideje: 2019. december 19.


3.
forduló, országos döntő, szóbeli: február 1.

Helyszín: Piliscsaba, Campus


A továbbjutás feltétele az első fordulóban az írásbeli feladatokon elért pontszámai alapján a verseny feladatokat beküldő legjobb hatvan százalék jut tovább.

Szakonként az első tíz fő jut tovább az országos döntőbe az első és a második fordulóban szerzett pontszámok összesítése alapján.


A továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A versenyre való jelentkezés folyamán megadott e-mail címre küldött üzenet formájában értesülnek a versenyzők az eredményről. A versennyel kapcsolatos szakmai döntéseket a versenybizottságok hozzák. A szóbeli döntők 3 tagú szóbeli versenybizottságok előtt zajlanak.


Az eredmények közzétételének módja:
Az országos döntőn helyezést elérő versenyzők neve, felkészítő tanárának és az iskolájának a neve felkerül a PPKE BTK honlapjára, FB oldalára.


Díjazás:
A döntőbe jutott versenyzők oklevelet és ajándékot kapnak, szakonként az első három helyezett értékes pénzjutalomban részesül. A versenybizottság fenntartja an jogot, hogy megfelelő színvonalú előadások hiányában nem hirdet ki szakonként 3-3. helyezettet.


Jogi vonatkozások:
A versennyel kapcsolatos és a honlapon található minden képi és írott anyag a versenyt szervező PPKE BTK szellemi tulajdona. Azok felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Adatkezelési tájékoztató →


A szervezők elérhetősége:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
2088 Piliscsaba, Egyetem utca 1.
Főkoordinátor: Kissné Csorba Erika, e-mail: csorba.erika@btk.ppke.hu

x