Kommunikáció- és médiatudomány BA

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens
Titkárság: Iustineum
Telefon: (26) 577-000/2300
Fax: (26) 577-000/2302
E-mail: kommunikacio@btk.ppke.hu


Tantárgylisták


SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
KOMMUNIKÁTOR A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAKON, a szakirány megjelölésével (nappali tagozaton):

  • ÚJSÁGÍRÁS - NYOMTATOTT ÉS ELEKTRONIKUS MÉDIA
  • FILM- ÉS VIDEÓ TANULMÁNYOK
  • KÖZKAPCSOLATOK (PR)


a szakirány megjelölésével (levelező tagozaton):

  • KÖZKAPCSOLATOK (PR)
  • MULTIMÉDIA


Specializációk nappali képzésben:

  • Újságírás (Nyomtatott és elektronikus média)
  • Film és videótanulmányok
  • Közkapcsolatok


Specializációk levelező képzésben:

  • Multimédia
  • Közlapcsolatok


KÉPZÉSI IDŐ:
6 FÉLÉV

A KÉPZÉSRŐL
Célunk művelt, társadalmilag is elkötelezett, keresztény értékeket elfogadó kommunikációs szakemberek képzése. Egyaránt hangsúlyt fektetünk az igényes elméleti oktatásra, és a kommunikációs munkaerőpiac kívánalmainak megfelelő gyakorlati ismeretek átadására. Az elméleti képzés célja, hogy a hallgatók szert tegyenek arra a társadalomtudományi alapműveltségre, amelynek segítségével képesek hazánk, a Kárpát-medence és az Európai Unió társadalmi folyamatait értelmezni, valamint a kommunikációs szakmában nélkülözhetetlen történelmi, nyelvészeti, irodalmi és filozófiai műveltség elmélyítésére. A képzésben lehetőséget biztosítunk a mesterképzésre való felkészülésre is a szabadon választható tanulmányok keretében és a tutori rendszerben működő tehetséggondozással.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommunikációs kompetenciájának fejlesztésére, a nyilvános beszéd, a meggyőzés, az érveléstechnika, a párbeszéd és a vitakultúra, valamint a prezentációs technikák elsajátítására. Kiemelten szerepel az anyanyelvi műveltség elmélyítése és az idegen nyelvű szakirodalom olvasása is.
A képzés három szakirányon folyik: az újságírás szakirány a nyomtatott és az online sajtóban való munkára készít fel, ide értve a multimediális médiumok, első sorban az internetes portálok tartalomszolgáltatását is, emellett a rádiós és televíziós műsorkészítéssel kapcsolatos ismereteket biztosítja. A film és videó tanulmányok pedig önálló produkciók készítésére tesz alkalmassá főként kisfilmes műfajokban. A közkapcsolatok szakirányon hangsúlyosan szerepel a társadalmunkban egyre növekvő nonprofit PR tevékenységre való felkészítés.

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a következő készségek legalább egyikével:
• kiemelkedő írásbeli kifejezés,
• kiemelkedő szóbeli kifejezés,
• kapcsolatteremtési és szervezési készség,
• tudományos elemző készség,
• esztétikailag igényes állókép- és mozgóképalkotás.
A tanulmányok során előnyben vannak azok, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, lehetőleg angol vagy német nyelvből, és ECDL vizsgával vagy ennek megfelelő számítógépes jártasággal.

 

x