Magyar BA

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Megbízott intézetvezető: Dr. Hargittay Emil egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Hargittay Emil egyetemi tanár
Titkárság: Anselmianum 104
Telefon: (26)577-000/2954, 2955, 2911
E-mail: irodalom@btk.ppke.hu, nyelveszet@btk.ppke.hu


Tantárgylisták


SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ
KÉPZÉSI IDŐ: 6 FÉLÉV

A KÉPZÉSRŐL
Célunk, hogy a korszerű irodalom- és nyelvtudomány oktatásával, a magyar- és világirodalom és a nyelvi kommunikáció alapjainak megismertetésén keresztül problémaérzékeny, a világban eligazodni jól tudó, gondolkodó, önmagát kifejezni, megvalósítani, környezetét alakítani képes, elkötelezett magyar értelmiségieket neveljünk. Az alapszak elvégzése lehetőséget ad az ezt követő mesterszak elvégzésére, amely kiemelt nyelv- és irodalomtudományi szakterületen ad további képzettséget és adhat tanári végzettséget.

Specializáció: nyelvtechnológia

Fakultatív modulok:

  • Régi és klasszikus magyar irodalom
  • Modern magyar irodalom


A szak tárgyainak részletes felsorolását honlapunkon találja.

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?
Mindazok jelentkezését várjuk, akik az irodalom- és nyelvtudomány legfontosabb területei: az irodalomelmélet, magyar- és világirodalom-történet, az elméleti és leíró nyelvészet, a magyar nyelvtörténet iránt érdeklődnek.

MINOR PROGRAM
A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.
Minor programkínálatunkról honlapunkon tájékozódhat.

Régi és klasszikus magyar irodalom
Modern magyar irodalom
x