Pszichológia BA

Pszichológiai Intézet
Intézetvezető: Dr. Kovács Ilona egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Pataky Ilona egyetemi docens
Titkárság: Sophianum 411. (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)
Telefon: +36 1 3275929
E-mail: pszichologia@btk.ppke.hu


Tantárgylisták


SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: VISELKEDÉSELEMZŐ
KÉPZÉSI IDŐ: 6 FÉLÉV

A KÉPZÉSRŐL
Célunk olyan alapképzés nyújtása, amely során a végzett szakember ismereteket szerez a pszichológia alaptudományi területeiről, és betekintést nyer a pszichológia alkalmazási területeibe. A képzés a szakterület gyakorlati és elméleti művelésének megkezdéséhez elengedhetetlen alapfeltételeket garantál, de mind a gyakorlati alkalmazás, mind az elméleti tevékenység folytatása további rendszeres tanulmányokat igényel.
A tudományos és oktatómunkára való felkészítés mellett korszerű és hatékony gyakorlati tevékenységre is képezzük a hallgatókat. Ez utóbbi megvalósulásához fontosnak tartjuk olyan szintű pszichológiai (diagnosztikai és intervenciós) eszköztár elsajátítását, amely a kezdő szakembert alkalmassá teszi arra, hogy a szakpszichológusi irányítás mellett hatékony gyakorlati tevékenységet végezzen. Az alapszak minden hallgató számára egységesen a társadalomtudományi, orvostudományi és módszertani kiinduló ismeretekre építve általános-, fejlődés-, személyiség- és szociálpszichológiai stúdiumokat tartalmaz.

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?

Olyan érettségizett fiatalokat várunk, akik számára egyaránt fontos a pszichológia elméleti ismereteinek és az alkalmazott ágakban a jártasságok megszerzése.

SZAKMAI GYAKORLAT
Képzésünk nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatokra, szorosan együttműködik olyan intézményekkel, amelyekben a hallgatók tapasztalatot szerezhetnek a különböző ágazatokban tevékenykedő pszichológusok feladatairól. A nyári gyakorlat elvégzése a diploma kiadásának a feltétele.

x