Szociológia BA

Szociológiai Intézet
Intézetvezető: Dr. Hidas Zoltán egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. habil. Bögre Zsuzsanna egyetemi docens
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. III/302.
Telefon: 06-1/327-5923
E-mail: szociologia@btk.ppke.hu


Tantárgylisták


SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: SZOCIOLÓGIA ALAPSZAKOS SZAKELŐADÓ
KÉPZÉSI IDŐ: 6 FÉLÉV

A KÉPZÉSRŐL
Célunk olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás, stb.) önállóan vagy csapatban végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatására.

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?

Ajánljuk mindazoknak a képzést, akik három év alatt olyan diplomát szeretnének, amely a tanult szakmában azonnali elhelyezkedést tesz lehetővé. Érdeklődnek az emberek és a társadalom élete iránt. Életpályájuk megvalósítása során más emberek javát is szolgálni akarják, és maguk körül jobbá szeretnék tenni a világot. El tudják képzelni, hogy jövőbeni munkájukkal emberek sorsáról és életviszonyairól fognak dönteni, és szeretik a történelmet, a társadalomtant, az embertant.

 

x