Tanári mesterképzési szak Etikatanár szakterületi modul

Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Filozófia Tanszék
Megbízott tanszékvezető: Dr. Czakó István egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Lautner Péter egyetemi docens
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (06-26) 375-375/2934
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles etikatanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

A szak célja olyan etikatanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási, kutatási és fejlesztési feladatok elvégzésére. Ilyen tanárok jelenleg nincsenek a hazai rendszerben. Ennek megfelelően a foglalkoztatási igény is széles területen jelentkezhet. A végzett hallgatók az általános iskolákban és a középfokú oktatási intézményben is elhelyezkedhetnek. A felsőoktatásban és a felnőttképzésben a különféle szakterületek is igénylik az általános és a szakmai etikák oktatását, ismertetését (médiaetika, üzleti etika stb.) a foglalkoztatásra ezen a területen is várható igény.


A felvétel feltételei

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: a szabad bölcsészet alapképzési szak etika, filozófia és vallástudomány szakiránya, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, főiskolai szintű ember-, erkölcs- és vallásismeret szak, filozófia mesterszak.
A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: bármilyen tudományág alapszakos diplomájának birtokában, továbbá a korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok elvégzése után. A bekerüléshez szükséges feltétel, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű filozófiai vagy etikai ismeret. Ezek a következők: logika, propedeutika, filozófiatörténet, kortárs filozófia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, etikatörténet, kortárs etikák, filozófiai etika, etikai szakszövegolvasás, ágazati etikák (pl. orvosi etika, üzleti etika), metaetika, morálteológia, környezeti filozófia.


Szóbeli felvételi

Részletes információt a Filozófia Tanszék ad.

x