Arabisztika MA

Keleti Intézet
Intézetvezető: Dr. Dobos Károly Dániel, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Fodor György, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 004.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 577 000/2934 mellék
E-mail: semi.filologia@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták→

Szakképzettség megnevezése

Okleveles arabisztika mesterszakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk az arab világ kultúrájához, történelméhez, jelenéhez értő, arabul jól tudó szakemberek képzése. A képzés eredményeként mind az arabisztika, mind az iszlám-tudomány műveléséhez, oktatásához, a róla szóló ismeretek terjesztéséhez értő, szakértői tevékenység ellátására képes személyek képzése.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab szakiránya.


Bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjain diplomával rendelkező esetében a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányaiból a keleti nyelvek és kultúrák alapszak arabisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Azok alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok esetében, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, az 50 kredit tanulmányi követelményt államilag elismert, középfokú (B2), komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű arab nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből 20 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.

Szóbeli felvételi

A felvételin szóban kell bizonyítani az arab nyelvű ismeretek szükséges szinten való elsajátítását, a Közel- és Közép-Kelet térségét illető tájékozottságot.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x