Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Romanisztikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Ambrosianum ép. 226/A.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 375 375/2881 mellék
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →


Szakképzettség megnevezése

okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


Képzés nyelve

francia


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika és az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak francia szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak, valamint a francia nyelvtanár szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A francia szakiránytól eltérő korábbi romanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez a felvételi minimális feltételei a romanisztika alapképzési szak francia szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből 50 kredit.

A képzés francia nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele francia nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű oklevél.

Szóbeli felvételi

A sikeres felvételihez ajánlott a francia kultúra, történelem, civilizáció és irodalom átfogó ismerete, valamint a romanisztika alapképzési szak francia szakirányának számára megadott olvasmányok és tematikák ismerete.
A felvételiző jelölttől kérünk egy legalább 1, legfeljebb 2 oldalas motivációs levelet francia nyelven.
A motivációs levél alapján a jelöltet francia nyelvű szóbeli vizsgára hívjuk, ahol nem elsősorban ismereteket tesztelünk, hanem készségeket érdeklődési köröket és motivációt. A szóbeli elbeszélgetés során egy adott korpuszból kiválasztott szöveg alapján a jelölt számot adhat francia irodalmi és kulturális érdeklődéséről (a szöveg írójáról, történeti és irodalomtörténeti kontextusáról), valamint egy szintén adott korpuszból kiválasztott szöveget elemezhet nyelvi, nyelvészeti (lexikai, szintaktikai, morfológiai, fonetikai) szempontból.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: francia nyelvű motivációs levél és a jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x