Klasszika-filológia MA

Romanisztikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Takács László, CSc, egyetemi docens
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Ambrosianum ép. 226/A. 
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 375 375/2881 mellék
E-mail: klasszfil@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →

Szakképzettség megnevezése

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán immár több mint másfél évtizedes múltra tekint vissza a görög- és latinszakos képzés. A klasszika-filológiai mesterképzés, amelynek keretein belül két szakirányt ajánlunk, olyan komplex tudás és készség átadására képes, amely évszázadok tapasztalatát sűríti magába. A görög és a római vagy később a latin nyelvű kultúrák oly mértékben itatták át civilizációnkat, hogy a klasszikus világ megismerése számos más terület megértéséhez is kulcsot ad.
A görögség és Róma kultúrájának, történetének, irodalmának ismerete nélkül nem érthető meg a maga teljességében sem az európai filozófia története, sem a világirodalom, sem kontinensünk története, sem annak művészete. A klasszika-filológiai mesterképzés éppen az ezekkel való mélyebb megismerkedés lehetőségét és élményét kínálja.

Specializáció:

  • latin és ógörög


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológiai szakiránya.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányok alapján az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakirányának latin, illetve (ó)görög nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételin a jelentkező ismerteti egy kapott szöveg magyar fordítását, és válaszol a felvételi bizottság által a szöveggel kapcsolatban föltett kérdésekre.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x