Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

Romanisztikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Nuzzo Armando, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Ambrosianum ép. 226/A.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 375 375/2881 mellék
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →


Szakképzettség megnevezése

okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


Képzés nyelve

olasz


A képzésről

A szakunkon elsajátítható nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismeretek birtokában  az itt végzettek az olasz nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek majd, s képesek lesznek olasz nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, az információk, érvek magas szinten való bemutatására szakmai és nem szakmabeli közönségnek. Ismerni fogják Olaszország kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Alkalmassá válnak ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, szakmai feladatok magas szinten történő megtervezésére és végrehajtására, továbbá a szakterületük újabb irányzatainak, ismereteinek megítélésére, mindennapi használatára. Képesek lehetnek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Mindezeken túl alapos értelmiségi tájékozottsággal, nagyfokú kreativitással is rendelkeznek majd.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak olasz szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom szak, olasz nyelvtanár szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az olasz szakiránytól eltérő korábbi a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak olasz szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

A képzés olasz nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele olasz nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.

Szóbeli felvételi

A sikeres felvételihez a formai követelményeken túl érdeklődés, árnyalt olasz nyelvismeret és komoly motiváció szükséges.

A jelentkezéshez kérünk csatolni egy legfeljebb 2 oldalas motivációs levelet, amely kitérhet a jelölt általános érdeklődésére, szakdolgoza­tára, esetleges kutatási tervére, szakmai tapasztalataira.

A jelentkezőket szóbeli felvételi vizsgán fogadjuk. Ennek keretében egy ismeretlen szöveg alapján olasz nyelven beszélgetünk a jelölttel az idézet irodalmi, történelmi, nyelvészeti, kulturális vonatkozásairól. A felvételizőktől elvárjuk az alapszakos záróvizsgánk (honlapunkon megtalálható) tételsorának megfelelő magas szintű általános és szakmai ismereteket.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: Olasz nyelvű motivációs levél és a jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x