Pszichológia MA

Pszichológia Intézet
Intézetvezető: Dr. Kovács Ilona, PhD, egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Hámori Eszter PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1081 Budapest, Mikszáth tér 1., IV. em. 411.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5929
E-mail: pszichologia@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták → 

Szakképzettség megnevezése

okleveles pszichológus


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk olyan pszichológus szakemberek képzése, akik tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Képzésünk specialitását a szocializációs zavarok, a gyermek és ifjúkor problémáinak többszempontú – családterápiás, valláspszichológiai – megközelítése mellett a tágabb környezetben történő értelmezése adja. A képzés az interperszonális kapcsolatok alakulásában a kisebbségi, a vallási hovatartozás szerepe mellett a társadalmi szerepek, a média, a kommunikáció hatására is kitér, s a konfliktuskezelés komplex eljárásaival ismerteti meg a hallgatókat (családterápiás, valláspszichológiai, mediációs megközelítés).

Specializációk:


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia alapképzési szak.

Mindazok jelentkezését fogadjuk, akik a pszichológia alapképzés (BA) során a viselkedéselemző végzettséget megszerezték, és mester szinten kívánják elsajátítani a pszichológia tudományát. A pszichológián belül érdeklődésükben erőteljesebben kap hangot a személyközi kapcsolatok alakulása, ezek különböző megközelítése, kezelési lehetősége.


Írásbeli és szóbeli felvételi

Az MA felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsgára ugyanazon a napon kerül sor: délelőtt írásbeli vizsga, délután szóbeli vizsga.


Az írásbeli vizsga:

  • 30 egyszerű feleletválasztós tesztkérdés a pszichológia négy alapterületéről
  • minden helyes válasz egy pontot ér, így összesen 30 pont szerezhető
  • Az írásbeli felvételi témaköreiről például itt tájékozódhat.


A szóbeli vizsga
:

  • egy empirikus munka (például szakdolgozat, TDK dolgozat, közlésre elfogadott mű) rövid bemutatása (10 pontot lehet szerezni; max. 10 perc; vetítésre van lehetőség, de nem kötelező)
  • motivációs beszélgetés: érdeklődési területének rövid ismertetése (5 pontot lehet szerezni)
  • a szóbelin összesen 15 pont szerezhető

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x