Szlavisztika alapképzési szak (BA)

Közép-Európa Intézet 
Intézetvezető: Dr. Pálfalvi Lajos, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Pálfalvi Lajos, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 104.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 577 000/2954 mellék
E-mail: szlavisztika@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →

Szakképzettség megnevezése (szakiránynak megfelelően)


Képzési idő

6 félév


A képzésről

Célunk olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet alapfokú szinten szóban és írásban használni tudnak. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák.

Szakirányok:

Specializáció (mindkét szakirány esetében választható):

  • interkulturális kommunikáció

Minor program

A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.

x