Anglisztika BA

Angol-Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Pintér Károly, PhD, egyetemi docens
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon: +36 70 657 63 01
+36 26 375 375/2886 mellék
E-mail: angol@btk.ppke.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantervek→ 

Szakképzettség megnevezése: anglisztika alapszakos bölcsész
Képzési idő: 6 félév

A képzésről

A szakon olyan szakembereket képzünk, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapszakon végzettek képesek: az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére, az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C-típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten, az alapvető kutatási technikák alkalmazására, általános szövegek alapszintű fordítására, Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak közvetítésére.

Alkalmassá válnak: a kulturális kapcsolatok terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére, az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben, tömegkommunikációs szervezeteknél nyelvi szervezői feladatok ellátására, idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére.

Rendelkeznek: az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel.

Választható specializációk nappali tagozaton:
- amerikai tanulmányok
- ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák
- mű- és szakfordítás

Választható specializáció levelező tagozaton:
- amerikai tanulmányok

Kinek érdemes jelentkezni?

Olyan angolul jól tudó diákokat várunk, akik az emelt szintű érettségit sikerrel letették, és érdekli őket az angolul beszélő világ kultúrája, az angol nyelv. Nem baj, ha még pontosan nem döntötték el, hogy mit szeretnének kezdeni a megszerzendő tudással, mert a mi képzésünk elég általános tájékozottságot nyújt ahhoz, hogy azt sokféle irányban lehessen hasznosítani.


Minor program

Az anglisztika alapszak mellett végzett 50 kredites minor program csaknem teljes egészében kiadja az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha az anglisztika alapszakja mellett komolyan érdekli a minor program szakterülete.

 

2020.07.29.

x