Keleti nyelvek és kultúrák BA

 

  Arab szakirány Kínai szakirány
Szakfelelős Dr. Salát Gergely, PhD, egyetemi docens
Intézet Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Intézetvezető Dr. Dobos Károly Dániel, PhD, egyetemi docens Dr. Kántor Zoltán egyetemi adjunktus
Titkárság 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. 1081 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 304.
Telefon +36 70 778 8683 +36 1 327 5918/4120 mellék
E-mail romanisztika@btk.ppke.hu  nemzetkozi@btk.ppke.hu 

 

Képzési és kimeneti követelmények

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése:
keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész arab szakirányon
keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész kínai szakirányon

Képzési idő: 6 félév

Szakirányok:
- arab
- kínai

Kínai szakirányon választható specializáció:
- kínai tolmács- és fordítóképzés

A képzésről

Célunk olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén, betekintést nyerve az ókortudományba. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák.
A kínai szakirányon rendkívül erős modern kínai nyelvi képzést nyújtunk, amely által a hallgatók a kezdő szintről három év alatt – mind írásban, mind szóban – eljuthatnak legalább a középszintű nyelvtudásig, s alkalmassá válnak arra, hogy a munkaerőpiacon kínai nyelvű közegben is sikeresek legyenek. A képzés részét képezik azok az alapvető kulturális, eszmetörténeti, történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi ismeretek, amelyek nélkül nem folytatható magas szintű kommunikáció kínaiakkal, s amelyek nélkül sem a régi sem a mai Kína nem érthető meg. Az alapszintű képzés ugyanakkor felkészíti a hallgatókat arra, hogy sinológiai tanulmányaikat a mesterképzésben folytathassák.

Kinek érdemes jelentkezni?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a Mediterráneum és a Közel-Kelet történeti, elsősorban ókori és középkori nyelvei és kultúrái iránt érdeklődnek, akik rendelkeznek a szakirodalom olvasásához nélkülözhetetlen modern nyelvi ismeretekkel valamely világnyelven (elsősorban angol), továbbá hajlandók a klasszikus arab nyelv elsajátítására. A kínai szakirányra várjuk mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a Távol-Kelet kultúrája, társadalma, gazdasága iránt, valamint szeretnék elsajátítani a kínai nyelvet.

Minor program

A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.
Minor programkínálatunkról honlapunkon tájékozódhat.

2021.11.23

x