Kommunikáció- és médiatudomány BA

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Intézetvezető: DDr. Kovács Ákos PhD, DLA egyetemi docens
Szakfelelős: DDr. Kovács Ákos PhD, DLA egyetemi docens
Titkárság:

1111 Budapet, Bertalan Lajos u. 2.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon: +36 20 319 2487
E-mail: kommunikacio@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése: Kommunikátor

Képzési idő: 6 félév

Specializációk nappali képzésben:

- Újságírás (Nyomtatott és elektronikus média)

- Film- és videótanulmányok

- Közkapcsolatok (PR)


Specializációk levelező képzésben:

- Multimédia, intermédia

- Közlapcsolatok, közösség- és szervezetfejlesztés

A képzésről

Célunk művelt, társadalmilag is elkötelezett, keresztény értékeket elfogadó kommunikációs szakemberek képzése. Egyaránt hangsúlyt fektetünk az igényes elméleti oktatásra, és a kommunikációs munkaerőpiac kívánalmainak megfelelő gyakorlati ismeretek átadására. Az elméleti képzés célja, hogy a hallgatók szert tegyenek arra a társadalomtudományi alapműveltségre, amelynek segítségével képesek hazánk, a Kárpát-medence és az Európai Unió társadalmi folyamatait értelmezni, valamint a kommunikációs szakmában nélkülözhetetlen történelmi, nyelvészeti, irodalmi és filozófiai műveltség elmélyítésére. A képzésben lehetőséget biztosítunk a mesterképzésre való felkészülésre is a szabadon választható tanulmányok keretében és a tutori rendszerben működő tehetséggondozással.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommunikációs kompetenciájának fejlesztésére, a nyilvános beszéd, a meggyőzés, az érveléstechnika, a párbeszéd és a vitakultúra, valamint a prezentációs technikák elsajátítására. Kiemelten szerepel az anyanyelvi műveltség elmélyítése és az idegen nyelvű szakirodalom olvasása is.
A képzés három szakirányon folyik: az újságírás szakirány a nyomtatott és az online sajtóban való munkára készít fel, ide értve a multimediális médiumok, első sorban az internetes portálok tartalomszolgáltatását is, emellett a rádiós és televíziós műsorkészítéssel kapcsolatos ismereteket biztosítja. A film és videó tanulmányok pedig önálló produkciók készítésére tesz alkalmassá főként kisfilmes műfajokban. A közkapcsolatok szakirányon hangsúlyosan szerepel a társadalmunkban egyre növekvő nonprofit PR tevékenységre való felkészítés.

Kinek érdemes jelentkezni?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a következő készségek legalább egyikével:
• kiemelkedő írásbeli kifejezés,
• kiemelkedő szóbeli kifejezés,
• kapcsolatteremtési és szervezési készség,
• tudományos elemző készség,
• esztétikailag igényes állókép- és mozgóképalkotás.
A tanulmányok során előnyben vannak azok, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával (lehetőleg angol vagy német nyelvből) és ECDL vizsgával vagy ennek megfelelő számítógépes jártasággal.

 

2020.07.28.

x