Régészet

Régészettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Major Balázs, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Major Balázs, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1088, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 577 070/2970 mellék
E-mail: regeszet@btk.ppke.hu

 

Tantervek→

Szakképzettség megnevezése: régészet alapszakos bölcsész
Képzési idő: 6 félév

A képzésről

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete az általános régész képzésen mellett az egyetem profiljának megfelelően elsősorban a kereszténység megjelenésétől a kora újkorig tartó időszak emlékanyagának feltárására, tanulmányozására, megőrzésére és bemutatására alkalmas szakemberek képzését tűzi ki céljául. Az erősen gyakorlatorientált képzés egyetemünk hazai és külföldi régészeti kutatási programjai mellett az intézményi partnerek segítségével az arra érdemes hallgatókat már a képzés során bekapcsolja változatos tapasztalatot és szaktudást nyújtó terepi kutatási programokba. A PPKE BTK hagyományainak megfelelően a képzés szerves részét alkotja a kutatási témához nélkülözhetetlen biztos klasszikus nyelvi háttér elsajátítása (az általánosan kötelező latin mellett a választott korszaknak megfelelően lehetőség van görög, arab és szír nyelvek elsajátítására is). A képzés hangsúlyos eleme a geofizikai és az a specifikus számítástechnikai képzés (adatbázisépítés, térinformatika, számítógépes modellezés, grafikai szoftverek használata), amely a régészeten kívül is hasznosítható tudást ad hallgatóink kezébe. Intézetünk kifejezett célja, hogy mindenkiből a tehetségének és képességeinek megfelelő lehető legtöbb plusz lehetőséget biztosítsa a komoly, nemzetközileg is „verseny és piacképes" szakemberré váláshoz. Ennek része az Intézet által szervezett számos hazai és külföldi terepi kutatási program, a kiterjedt külföldi szakmai kapcsolatrendszer és a diákcsere programok.

A PPKE Régészettudományi Intézetében négy tanszék felelős a hallgatók specializációjáért:

  1. Római Kori és Késő Antik Régészeti Tanszék
  2. Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék
  3. Középkori Európai és Közel-Keleti Régészeti Tanszék
  4. Roncsolásmentes Régészeti Tanszék

A BA képzést elvégző hallgatóink az elsősorban gyakorlati kutatói alapképzés és régésztechnikusi szakképesítés mellett, a régészeten kívül többek közt a műemlékvédelem és múzeumi (főként egyházi) közgyűjtemény kezelési szakterületre történő továbblépéshez szerezhetnek hasznos tudást. Az elkötelezettek tanulmányaikat a PPKE régészet MA képzéseinken folytathatják ezt követően pedig jelentkezhetnek a PhD képzésre.

 

2020.07.29.

x