Szabad bölcsészet – A gondolkodás és a választás szabadsága

Tovább →

Filozófiai és Művészettudományi Intézet

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

Angol-Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészet Tanszék

Intézetvezetők: Dr. Szakács Béla Zsolt, DDr. Kovács Ákos, Dr. Pintér Károly
Szakfelelős: Dr. Czakó István
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon: +36706618553
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

 

Tantervek→


Szakképzettség megnevezése: alapszakos szabad bölcsész
Képzési idő: 6 félév

A képzésről

Célunk olyan, a szabad bölcsészet témaköreiben tájékozott szakemberek képzése, akik végzettségüket a legszélesebb körben használhatják fel akár a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon, akár magasabb szintű végzettség, mesterszak megszerzése érdekében.
A szabad bölcsészet alapszakon végző hallgatók a kulturális élet számos területén elhelyezkedhetnek. Így művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, civil szervezetek munkatársaiként vagy kulturális programszervezői munkakörben. Szerepet vállalhatnak kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek is számíthatnak szabad bölcsészet alapszakon végzett munkatársakra, s a kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások sem nélkülözhetik őket. Emellett napjainkban komoly szükség van hazánkban – azon belül pedig kiváltképpen a keresztény közösségekben – a szabad bölcsészet terén magasan képzett értelmiségiekre, akik a szellemi, a kulturális és a közélet legkülönfélébb szféráiban találják meg hivatásukat.


Specializációk:

  • elméleti nyelvészet
  • filozófia
  • esztétika
  • művészettörténet
  • filmelmélet és filmtörténet


Kinek érdemes jelentkezni?

Különösen ajánljuk a szabad bölcsészet alapszakot a magas szintű, általános műveltségre törekvőknek, melynek szerves része az a filozófiai, vallásfilozófiai, metafizikai, ezen túl esztétikai és művészettörténeti tananyag, amelyet a hallgatók nálunk elsajátíthatnak. Ajánljuk alapszakunkat a fent említett tárgyakban elmélyülni kívánó személyeknek; mindazoknak, akik a jelzett tárgyakon túl kommunikáció és médiatudomány szakon, szociológiában, politológiában óhajtanak magasabb fokú végzettséget szerezni; s végül, de nem utolsó sorban azoknak, akik a nyugati kultúra évezredeinek kérdéseivel, témáival, és történetével szaktudományos szinten akarnak foglalkozni.


Minor program

A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy specializáció, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.
Minor programkínálatunkról honlapunkon tájékozódhat.

x