Szlavisztika alapképzési szak (BA)

Közép-Európa Intézet 
Intézetvezető: Dr. Berzeviczy Klára, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Pálfalvi Lajos, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Telefon: -
E-mail: szlavisztika@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése (szakiránynak megfelelően):
Szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész (Slavonic Studies, Philologist in Polish Studies)
Szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész (Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies)

Képzési idő: 6 félév

A képzésről

Célunk olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet alapfokú szinten szóban és írásban használni tudnak. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák.

Szakirányok:

 

Specializáció (mindkét szakirány esetében választható): interkulturális kommunikáció

Minor program

A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.

 

2021.03.31

x