Szociológia BA

Szociológiai Intézet
Intézetvezető: Prof. Dr. Hidas Zoltán, PhD, egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Bögre Zsuzsanna, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1., III. em. 302.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36-1 327 5924
E-mail: szociologia@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése: szociológia alapszakos szakelőadó
Képzési idő: 6 félév

A képzésről

Célunk olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás, stb.) önállóan vagy csapatban végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatására.

Kinek érdemes jelentkezni?

Ajánljuk mindazoknak a képzést, akik három év alatt olyan diplomát szeretnének, amely a tanult szakmában gyors elhelyezkedést tesz lehetővé. Érdeklődnek az emberek és a társadalom élete iránt. Életpályájuk megvalósítása során más emberek javát is szolgálni akarják, és maguk körül jobbá szeretnék tenni a világot. El tudják képzelni, hogy jövőbeni munkájukkal emberek sorsáról és életviszonyairól fognak dönteni, és szeretik a történelmet, a társadalomtant, az embertant.

x