Újlatin nyelvek és kultúrák

Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Bors Edit Katalin, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Telefon: +36 70 778 8683
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése:
Újlatin nyelvek és kultúrák (francia) alapszakos bölcsész
Újlatin nyelvek és kultúrák (olasz) alapszakos bölcsész
Újlatin nyelvek és kultúrák (spanyol) alapszakos bölcsész

Képzési idő: 6 félév

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakirányok nappali tagozaton:
- francia
- olasz
- spanyol

Szakirányok levelező tagozaton:
- olasz
- spanyol

Kinek érdemes jelentkezni?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik sikerrel letették az emeltszintű érettségit francia/olasz/spanyol nyelvből, továbbá érdeklődnek az adott ország történelme, irodalma, kultúrája iránt. A képzés során alkalmuk lesz ismereteik bővítésére, nyelvi szintjük emelésére. A hagyományos bölcsész irányultság mellett azok is megtalálhatják számításukat, akiket például a fordítás, az írás vagy éppen a szerkesztés érdekel.

Minor program

A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.
Minor programkínálatunkról honlapunkon tájékozódhat.

2020.07.06.

x