Anglisztika MA

Angol-Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Almási Zsolt, egyetemi docens
Titkárság:

1111, Budapest, Bertalan Lajos u. 2.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon: +36 70 657 63 01
E-mail: angol@btk.ppke.hu

 

Tantervek→


Szakképzettség megnevezése

okleveles anglisztika mesterszakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

Képzés nyelve

angol

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet.

Ismerik az angol nyelvű országok irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit.

Képesek az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban és általában a kulturális közéletben alkalmazni megszerzett ismereteiket, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Alkalmasak szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére.

Specializációk:
- angol irodalom
- angol nyelvű irodalmak és kultúrák

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anglisztika alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányok alapján anglisztikai ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 38 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből.

 

2021.04.12.

 

 

x