Arabisztika MA

Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, habil. egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Tüske László
Titkárság:  1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z 308–309
Telefon:  
E-mail: arabtanszek@btk.ppke.hu

 

Tantervek→

Szakképzettség megnevezése

Okleveles arabisztika mesterszakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

Célunk az arab világ kultúrájához, történelméhez, jelenéhez értő, arabul jól tudó szakemberek képzése. A képzés eredményeként mind az arabisztika, mind az iszlám-tudomány műveléséhez, oktatásához, a róla szóló ismeretek terjesztéséhez értő, szakértői tevékenység ellátására képes személyek képzése.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab szakiránya.


Bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjain diplomával rendelkező esetében a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányaiból a keleti nyelvek és kultúrák alapszak arabisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Azok alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok esetében, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, az 50 kredit tanulmányi követelményt államilag elismert, középfokú (B2), komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű arab nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből 20 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.

Felvételi vizsga

A szóbeli felvételi során az arab/iszlám történelem, az iszlám vallás- és kultúrtörténet kérdéseiről valamint arab nyelvi ismereteiről kérdezzük a jelentkezőket.

Ajánlott olvasmányok:

Goldziher Ignác, Előadások az iszlámról, ford. Kőrös László, Katalizátor Kiadó, Budapest 2008.

Cahen, Claude, Az iszlám a kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig, ford. Sáközi Júlia, Gondolat Kiadó, Budapest 1989.

Rostoványi Zsolt, Az iszlám és a 21. század – Kihívások és válaszok, L'Harmattan Kiadó, Budapest 2020.

 

2021.05.11.

 

x