Esztétika MA

Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Szakács Béla Zsolt, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Cseke Ákos, PhD, egyetemi docens
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z 411.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon:  
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles esztétika szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a hagyományosan vagy újabban fontosnak vélt esztétikai kérdések alapos körüljárására, a velük kapcsolatos ismeretek és készségek elsajátítására, azaz érvényes jogosítványt kínáljunk a professzionális esztétikai diskurzusba való belépéshez, vagy éppen a gyakorlatorientált művészeti világban való elhelyezkedéshez (irodalom- és művészetkritika, kulturális örökségmegőrzés, irodalmi- és művészeti szerkesztés).

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai.

A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, különösen tekintettel az alábbi tárgyakra:

  • Esztétikatörténet I. (antikvitás)
  • Esztétikatörténet IV. (XIX. század)
  • Esztétikatörténet V. (XX. század)

A mesterképzésbe történő felvétel további feltétele egy középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte valamely élő nyelvből.

2021.09.06.

 

x