Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Telefon: +36 70 778 8683
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

Képzés nyelve

francia

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika és az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak francia szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak, valamint a francia nyelvtanár szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A francia szakiránytól eltérő korábbi romanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez a felvételi minimális feltételei a romanisztika alapképzési szak francia szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből 50 kredit.

A képzés francia nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele francia nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű oklevél.

2020.10.29.

x