Kommunikáció- és médiatudomány MA

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Intézetvezető: DDr. Kovács Ákos PhD, DLA egyetemi docens
Szakfelelős: DDr. Kovács Ákos PhD, DLA egyetemi docens
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon: +36 20 319 2487
E-mail: kommunikacio@btk.ppke.hu

 

Tantervek→


Szakképzettség megnevezése

okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Képzési idő: 4 félév

Képzési helyszín: Budapest

A képzésről

Célunk olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi és bölcsész műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek közkapcsolati, kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképpen a kommunikáció, a közkapcsolatok és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről. Képesek lesznek a tömegmédia, a multimédia és a közkapcsolatok viszonyrendszereinek elméleti és gyakorlati stúdiumokon való áttekintése után a média helyét a modern, posztmodern társadalmi viszonyrendszerben megérteni, pozícionálni és alakítani. Hallgatóink itteni képzésük alapján képesek lesznek kulturális, gazdasági intézmények, önkormányzatok, újságok, rádiók, televíziók szakszerű működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére, vezetésére. Tevékenykedhetnek továbbá közkapcsolati (pr) munkát igénylő ügynökségeknél, szervezeteknél is. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek majd tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Mindazok számára ajánljuk az MA szakot, akik a fentiekben szereplő tudás elsajátítására vállalkoznak, és az ezzel járó lehetőségekkel élni kívánnak.


Specializációk:

  • multimédia, intermédia

A multimédia orientáció célja, hogy a hallgatók az egyre inkább összetartó (konvergens) média terében megjelenő, már a szinte csak látszólag önmagukban működő egyes médiumok (nyomtatott-elektronikus sajtó, rádió-tv, film, mozgóképek, internet stb.) különböző szerveződési (gazdasági, politikai, kulturális, ideológiai, esztétikai, technikai-technológiai stb.) szintjeit és formáit megismerjék. Majd ezek működési mechanizmusainak feltárásán keresztül, eljussanak a konvergens média működtetéséhez szükséges tudás elsajátításáig – legyen szó akár médiaelemzésről, médiakritikáról, szerkesztőségi, műsorszerkesztői, vagy egyéb alkotói tevékenységekről.

  • közkapcsolatok, közösség-és szervezetfejlesztés

A közösségi és közéleti kommunikáció orientáció célja olyan szakértelmiség képzése, amely korunk radikálisan változó társadalmában egy közösségi és részvételi demokrácia irányába mutató fejlődés aktív szakmai résztvevőjeként képes a közkapcsolatok, a társadalmi kommunikáció, elsősorban a különböző közösségek, intézmények fejlesztő programjainak tervezésére és kivitelezésére.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a művészet, a művészetközvetítés és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről.

Felvételi vizsga

Szóbeli beszélgetés a benyújtott dokumentumok alapján a személyes és szakmai motivációkról és érdeklődési körröl.

A PPKE BTK felvételi vizsgáján való részvételhez a jelentkező részéről számítógép (működő kamera és mikrofon) és internetelérés megléte szükséges.

2021.04.29.

x