Közép-Európa tanulmányok MA

Történettudományi Intézet

Intézetvezető:

Dr. Őze Sándor, intézetvezető, egyetemi tanár, PhD

Szakfelelős:

Dr. Szymanowski Maciej, egyetemi docens, PhD

Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z épület 506.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon:

 

E-mail:

tortenelem@btk.ppke.hu

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

Képzés nyelve

angol

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről a magyar, a történelem, a néprajz, a szlavisztika, a romológia, valamint a szabad bölcsészet alapképzési szak, a germanisztika alapképzési szak német, nemzetiségi német, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak román, olasz szakiránya, továbbá a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok és a szociológia alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 50 az alapképzési tanulmányok alapján a filozófiatörténet, esztétika, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politológia, romológia, kommunikáció, új- és jelenkori történeti ismeretek, irodalomelmélet, nyelvészet, germanisztika, szlavisztika ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterképzésbe való felvétel feltétele egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél angol vagy német nyelvből.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás az eddig elvégzett tanulmányaikról (leckekönyv, elektronikus leckekönyv, diplomamelléklet). 

2021.05.11.

x