Lengyel nyelv és irodalom MA

Közép-Európa Intézet 
Intézetvezető: Dr. Berzeviczy Klára, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Pálfalvi Lajos, PhD, egyetemi docens
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z épület 511.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon:  
E-mail: szlavisztika@btk.ppke.hu

 Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a lengyel nyelv és irodalom művelése és alkalmazása területén. Képesek a polonisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a polonisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak lengyel szakiránya.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A lengyel szakirányától eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges lengyel nyelvi, nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet.

A képzés lengyel nyelven folyik. A mesterképzésbe való felvétel feltétele lengyel nyelvből középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.

 2021.11.23

x