Művészettörténet MA

Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Szakács Béla Zsolt, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Szakács Béla Zsolt, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z 411.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon:  
E-mail: muveszettortenet@btk.ppke.hu


Tantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles művészettörténész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

A mesterszak logikus folytatása a szabad bölcsészet alapszak művészettörténet szakirányának, de lehetőséget biztosít a művészettörténet minor vagy rokon jellegű képzések kiegészítésére is. Elvégzése felkészít a tudományos kutatásra, múzeumi, örökségvédelmi munkára, a műtárgyakkal való foglalkozásra vagy művészettörténeti ismeretterjesztő tevékenységre.

Specializációk:
- középkori művészet
- újkori művészet
- legújabbkori művészet

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet specializációja.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai, a művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti alapképzési szakjai.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet specializációjának ismeretköreiből.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, szakdolgozat és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

Felvételi vizsga

A felvételi beszélgetésen a jelentkező szakmai érdeklődéséről, az általa választott témában való tájékozottságról szeretnénk meggyőződni.

A PPKE BTK felvételi vizsgáján való részvételhez a jelentkező részéről számítógép (működő kamera és mikrofon) és internetelérés megléte szükséges.

2021.09.06.

 

 

x