Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Nuzzo Armando, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Telefon: +36 70 778 8683
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

Képzés nyelve

olasz

A képzésről

A szakunkon elsajátítható nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismeretek birtokában  az itt végzettek az olasz nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek majd, s képesek lesznek olasz nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, az információk, érvek magas szinten való bemutatására szakmai és nem szakmabeli közönségnek. Ismerni fogják Olaszország kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Alkalmassá válnak ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, szakmai feladatok magas szinten történő megtervezésére és végrehajtására, továbbá a szakterületük újabb irányzatainak, ismereteinek megítélésére, mindennapi használatára. Képesek lehetnek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Mindezeken túl alapos értelmiségi tájékozottsággal, nagyfokú kreativitással is rendelkeznek majd.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak olasz szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom szak, olasz nyelvtanár szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az olasz szakiránytól eltérő korábbi a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak olasz szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

A képzés olasz nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele olasz nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.

 

2020.10.29.

x