Történelem MA

Történettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Őze Sándor, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Ötvös István, PhD, egyetemi docens
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z épület 506.


(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon:  
E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

 

Tantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles történész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A történelem mesterképzésben oktatott specializációk témájukban és módszerükben lehetőséget biztosítanak az önálló, elmélyült tudományos kutatásra, és a legjobb hallgatók doktori tanulmányokra történő felkészítésére.

Specializációk nappali tagozaton:
- Közép-Európa
- kulturális örökség története és gyakorlata
- örmény tanulmányok

Specializációk levelező tagozaton:
- Közép-Európa
- kulturális örökség története és gyakorlata

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

 Felvételi vizsga:

A jelentkezők szóbeli felvételi vizsgát tesznek. Ennek témái: a szakdolgozat rövid ismertetése, a korábbi tanulmányok áttekintése, érdeklődés, motivációk, TDK-munka, lehetséges szakirány-választás.

A PPKE BTK felvételi vizsgáján való részvételhez a jelentkező részéről számítógép (működő kamera és mikrofon) és internetelérés megléte szükséges.

2021.04.29.

 

 

x