Kedvezményes tanulmányi rend

Hogyan kérvényezhetek egyéni tanulmányi vagy vizsgarendet?

Ilyet ne kérvényezzen, mert mindenkinek egyéni tanulmányi rendje van, amit saját maga állít össze, vagyis nincs kötött tanulmányi rend. Amire gondol, az a KEDVEZMÉNYES tanulmányi rend, ami általában két dolgot jelenthet: a kötelező óralátogatás alóli felmentést, illetve a tantárgyak teljesítésének előbbre hozását, tehát a vizsgák szorgalmi időszakban történő teljesítését. Ezt a kedvezményt a TB csak kivételes esetben, komoly indokok megléte esetében és csakis egy-egy félévre engedélyezi. Méltányolható indok mindenekelőtt a külföldi ösztöndíjas tanulmányok, pl. ERASMUS vagy más olyan csereprogram, ahol az anyaintézmény aktív hallgatójának kell lennie. Ezenkívül indok lehet a családi ill. szociális helyzetben bekövetkezett drasztikus változás. Mindkét esetben megfelelő dokumentumokkal (pl. ösztöndíj hossza, fogadó intézmény, ill. orvosi igazolás, munkahelyi igazolás, stb.) kell a kérvénye megalapozottságát igazolnia.

Munkára való tekintettel, illetve ha dolgozni szeretnék, kaphatok-e kedvezményes tanulmányi vagy vizsgarendet vagy óralátogatás alóli felmentést? 

Nem. Önmagában az a tény, hogy nappali tagozatos egyetemistaként a tanulás mellett rendszeresen dolgozik, még nem jogosítja fel kedvezményes tanulmányi rendre, amennyiben egyéb méltányolható indok nem merül fel, hiszen ez a diákok jelentős részéről elmondható! Kizárólag szociális körülményei vagy egészségi helyzete hirtelen és súlyos változása indokolhat ilyen felmentést.

Párhuzamos képzésre való tekintettel kérhetek-e kedvezményes tanulmányi vagy vizsgarendet vagy óralátogatás alóli felmentést? 

Nem.

Mit jelent az, hogy áthallgatok másik szakra? 

Más szakról érdeklődésképpen felvesz tantárgyakat. A PPKE BTK jelenleg érvényben lévő szabályai nem korlátozzák azt, hogy a hallgató tanulmányai során mekkora kreditmennyiséget vehet fel térítésmentesen, tehát anyagi lehetőségei nem akadályozzák meg, hogy a szakos kötelezőkön túl egyéb tárgyakat is elvégezzen. 

Be kell-e jelenteni valahol, hogy áthallgatok másik szakra? 

Nem kell bejelenteni! Egyszerűen csak felveszi az órákat a Neptunon.

Mikor és hogyan válthatok szakot? 

A szakváltás a BA képzésben az alapszak váltását jelenti. Ha egy hallgató BA alapképzésben az alapszakján kívüli szak minor képzését elvégezte, kérelmére a dékán engedélyezheti az alapszak váltását. Szakváltás csak azonos képzési területen belül kérelmezhető.

 

2018.03.01

x