Pedagógus ösztöndíj 2014. április 14.

Első alkalommal a 2014/2015. tanév 1. félévétől az önköltséges doktori képzésben vagy a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó önköltséges posztgraduális képzésben részt vevő hallgató pedagógus ösztöndíjban részesíthető.

HTJSZ BTK kieg. 24./A § (1) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 21. § (2) bekezdés alapján az önköltséges doktori képzésben vagy a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó önköltséges posztgraduális képzésben részt vevő hallgató – kérelemre – pedagógus ösztöndíjban részesíthető amennyiben
a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) az adott képzés képzési idejét nem lépte túl,
c) a képzési időszak első napján a Kar partneriskolai hálózatában tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezetnél munkaviszonyban áll.
(2) Az ösztöndíj iránti kérelmet a Hallgatói Önkormányzat titkárságán kell benyújtani a tantárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 30 napon belül. A kérelemhez csatolni kell a Kar partneriskolai hálózatában tagsággal rendelkező foglalkoztató szervezet munkáltatói igazolását.
(3) Az ösztöndíj mértéke az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség 25%-ának megfelelő összeg.
(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a rá irányadó önköltség megfizesse. A részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék az ösztöndíj folyósítására halasztó hatállyal rendelkezik. Az ösztöndíj jogosultság elvész, amennyiben a hallgató jogviszonya a félév folyamán bármely okból megszűnik – illetve az adott szakon nem folytathat tanulmányokat – vagy az adott szakon szünetel.

Először a 2014/2015. tanév I. félévére alkalmazható.

x