Egyéb kérelmek, nyomtatványok


Átvételi kérelem

 • szakváltás
 • tagozatváltás

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

 • átvétel más intézményből

Formanyomtatvány: nincs
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.

Benyújtási hely: Dékáni Hivatal Titkárság
Budapest, Sophianum
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.


Esztergom, Iohanneum
Cím: 2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
Díj: 4200 Ft


Első félév passszíválási kérelem

 • passzív félév létesítése első félévben

Formanyomtatvány : Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ 16. §. (2)
Benyújtási határidő: bejelentkezési időszak utolsó napjáig.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Vis major miatti félévpasszíválási kérelem

 • Félév passziválás vis major miatt

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat:TVSZ 17. § (4)
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítés

Formanyomtatvány: nincs
Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ 18. §
Benyújtási határidő, hely: Szorgalmi időszak utolsó napjáig, a hallgató tanulmányi előadója.
Díj: 0 Ft


Jogorvoslati kérelem

 • az intézmény jogsértő döntése vagy a döntés jogsértő elmuialsztása miatt

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Hallgatói Ügyek felülbírálati Bizottsága
Szabályzat: TVSZ 5. §, HJSZ
Benyújtási határidő: Közléstől/tudomásszerzéstől számított 15 nap.
Díj: 0 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Esélyegyenlőségi kérelem

Tudnivalók →

 • fogyatékosság miatti felmentés érdekében

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Esélyegyenlőségi Bizottság
Szabályzat: TVSZ 43. §


Kollégiumi jelentkezés

 • jelentkezés PPKE Vitéz János Kollégiumába
 • APPLICATION FORM to the Pázmány Péter Catholic University Vitéz János Dormitory (Esztergom) - Form


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely:  Esztergom Batthány u.6.
Díj: 0 Ft


Adatlap szakmai gyakorlathoz

Információk →


Pázmány kártya igénylőlap

 • kedvezmények


Formanyomtatvány

Bíráló: --
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely: Quaestura 107., postán is beküldhető
Díj: 0 Ft


Hallgatói öntevékeny szervezet alakítása

 • hallgatók által szervezett öntevékeny szervezet engedélyeztetése


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Benyújtási határidő, hely: ---, Dékáni Hivatal Titkárság
Díj: 0 Ft


Rendezvények engedélyeztetése

 • Adatlap konferenciák és egyéb rendezvények (események) engedélyezéséhez
  A rendezvények engedélyeztetése online formában történik a PPKE IT Helpdesken keresztül. Az erre vonatkozó dékáni utasítás itt olvasható.
x