Szociális kérelmek

Fizetési kedvezmény iránti kérelem 

 • részletfizetési kérelem
 • fizetési haladék iránti kérelem


Formanyomtatvány: EDJB kérelem benyújtása a Neptun rendszeren510 fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt

Bíráló: Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ. 37.§., 38.§., 39.§.
Benyújtási határidő:  2021. augusztus 30. hétfő 900-től - 2021. szeptember 7. kedd 2359-ig(Szakirányú továbbképzésre felvett hallgatóknak is.)

Díj: 0 Ft

 • számlaigénylési kérelem

        GO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 401 számla igénylése a költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhe: 2021.    augusztus 5. csütörtöktől - 2021. szeptember 7. kedd 1200-ig. (Szakirányú továbbképzésre felvett hallgatóknak is.)

        GO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 402 számlamódosítás iránt: 2021. február 4. csütörtöktől - 2021. november 30. keddig

Bíráló: automatikus

Szabályzat: HTJSZ. 36. §.

 

Díj: 0 Ft


Szociális támogatás iránti kérelem

 • rendszeres szociális ösztöndíj

Elfogadható dokumentumok listája

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Támogatás igénylésének menetéről

Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi Adategyeztetés menetéről

Rendszeres Szociális Támogatás Egységes Pontrendszere a 2020/2021-es tanévben

Formanyomtatvány : Neptun rendszeren keresztül
Bíráló:Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ 14 § és 16. §.
Benyújtási határidő: a tanulmányi félév bejelentkezési időszakának utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntek 23:59 óráig. Szociális ösztöndíj kérelemhez esélyegyenlőségi dokumentumok benyújtása személyesen : 2021. augusztus 30. hétfőtől -2021. szeptember 10. péntekig


Neptun rendszeren 501 rendszeres szociális ösztöndíj kérelem benyújtása: 2021. szeptember 7. keddtől -2021. szeptember 17. péntekig
Díj: 0 Ft

 • rendkívüli szociális ösztöndíj


Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló:Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ 14. §; 17. §
Benyújtási határidő, hely: folyamatosan, Neptun rendszeren keresztül
Díj: 0 Ft

 • alaptámogatás

Tájékoztatás az Alaptámogatás igénylésének menetéről


Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló: automatikus
Szabályzat: HTJSZ 14. §; 15. §
Benyújtási határidő: a tanulmányi félév bejelentkezési időszakának utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntek 14.00 óráig.
Díj: 0 Ft


Intézményi szakmai, tudományos, vagy közéleti ösztöndíj kérelem (ISZTK ösztöndíj)

Ledási útmútató a pályázatok benyújtásához

Pályázati kiírás

Eljárásrend

 • szakmai ösztöndíj
 • tudományos ösztöndíj
 • közéleti ösztöndíj


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 11. §
Benyújtási határidő, hely: folyamatosan, elektronikus úton a HÖK hivatalos e-mail címére:hok.titkarsag@btk.ppke.hu
Díj: 0 Ft 


Szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelem

 • szakmai gyakorlat támogatása


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 12. §.
Benyújtási határidő, hely: szakmai gyakorlat befejezését követő 15 napon belül, HÖK titkárság
Díj: 0 Ft


Nagycsaládos ösztöndíj

 • a NOE tagjai és családtagjaik támogatása


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: pályázati kiírás
Benyújtási határidő, hely: 2021. október 18., HÖK Titkárság 
Díj: 0 Ft


Kreditkompenzációs ösztöndíj

 • ösztöndíj pályázat


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 21. § és BTK kieg. 24.§.
Benyújtási határidő, hely: 2021. október 18.  1200 óra, on-line
Díj: 0 Ft


Pedagógus ösztöndíj

 • ösztöndíj pályázat


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 21. § és BTK kieg. 24/A.§.
Benyújtási határidő, hely: 2021.október 18. HÖK titkárság
Díj: 0 Ft

x