Tanulmányi kérelmek

Tanulmányi Bizottság (TB)

 • Halasztott beiratkozás/bejelentkezés engedélyezése
 • Kedvezményes tanrend engedélyezése
 • Vendéghallgatói jogviszony engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgyfelvétel engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgytörlés engedélyezése
 • Előfeltétel alóli mentesség engedélyezése


Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérvények

Útmutató a kérelem benyújtásának feltételeiről:

a szolgáltatási díj (TB kérvény) befizetése a Neptunban (még a kérelem leadása előtt);

az érintett oktató jóváhagyása (e-mailben vagy szkennelve is elfogadható);

az intézetvezető jóváhagyása (szükség esetén indoklása, e-mailben vagy szkennelve is elfogadható);

a kérvény elbírálásához szükséges mellékletek, igazolások csatolása;

vendéghallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolás csatolása;

a kérelem megfelelő pontjának bejelölése.


A kérelmet a tanulmányi előadónak kell leadni.

A kérelem elbírálásának határideje: a benyújtást követő harminc nap.

Tárgyfelvételnél/törlésnél a pozitív elbírálás után a megállapított szolgáltatási díjat tárgyanként 8 napon belül be kell fizetni, különben a TB határozat érvényét veszti.

Bíráló: TB

Szabályzat: TVSZ 3.§.
Díj: 2100 Ft


Kreditátviteli Bizottság (KÁB)

 • előzetes kreditelismerés
 • máshol szerzett kreditek elismerése
 • korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok elismerése
 • CREDIT TRANSFER DATA SHEET FOR PPCU STUDENTS - Form


Formanyomtatvány

Formanyomtatvány (Előzetes kreditelismerés. Benyújtási határidő: 2020. június 10.)

Bíráló: KÁB
Szabályzat: TVSZ 4.§.
Benyújtási határidő, hely:a tanév rendje szerinti időpontban, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 1000 Ft/tárgy, 10 tárgyért 10.000 Ft, 20 tárgyért 20.000 Ft, korábbi tan. 5200 Ft

 

Átsorolási kérelem

 • államilag támogatott finanszírozási formára történő átsorolás


Az átsorolási kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani.
A rendszer csak költségtérítéses és önköltséges hallgatóknak engedélyezi a kérelem elküldését.
Útvonal: Neptun/Ügyintézés/Átsorolási kérelem/Félév kiválasztása: / Átsorolás kérése
Bíráló: -
Szabályzat: HTJSZ. 27.§.

Tárgy felvétele határidő után

Request for Deferred Subject Registration - Form

 • tantárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak után


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ. 31.§.
Benyújtási határidő, hely:tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 2100 Ft/ tantárgy, harmadik felvételtől 4700 Ft


Engedélyezett tárgytörlés

Request for Subsequent Subject Cancellation - Form 

 • tantárgytörlés a tárgyfelvételi időszak után


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ 31.§.(2)
Benyújtási határidő, hely: tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 2100 Ft/tantárgy


Meghatalmazás tanulmányi/egyéb ügyintézéshez


Formanyomtatvány

Power of attorney - Form 


Szakdolgozat címének bejelentése

Thesis Data Sheet - Form

 • címbejelentés


Formanyomtatvány

Bíráló: -
Szabályzat: -
Benyújtási határidő, hely:---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft


Igazolás szakdolgozat leadásához

CERTIFICATE - for thesis submission - Form

 • szakdolgozat leadás


Formanyomtatvány

Bíráló: Automatikus
Szabályzat: TVSZ. 40.§.
Benyújtási határidő, hely: ---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft


Plágiumnyilatkozat szakdolgozathoz (Javasolt MINTA)

Declaration on Conformity to Thesis Authorship Rules - Form

 • nyilatkozat szakdolgozat szerzőség szabályainak betartásáról


Formanyomtatvány
 (Minta)

Bíráló: Automatikus
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely: ---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft


Végbizonyítvány kiállítási kérelem

 • végbizonyítvány kiállítása

MEGSZŰNT! a Tanulmányi Osztály hivatalból kiállítja a végbizonyítványt (abszolutóriumot) annak a hallgatónak, aki a számára a tantervben kötelezően előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot teljesítette, valamint az abszolutórium kiállításához szükséges krediteket – a szakdolgozathoz/diplomamunkához rendelt kreditek kivételével – megszerezte.

        Díj: 0 Ft

x