Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2018 2018. október 24.

2018. december 3-án, hétfőn 10 órától Piliscsabán kerül megrendezésre a kari TDK, tagozatok és tanszékek szerinti bontásban.

A részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, benyújtása és egy szóbeli előadás megtartása. A legsikeresebb dolgozatokkal pedig az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.

TDK munka készítésének egyik előnye, hogy előzetes diplomatervnek is tekinthető, melynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomamunkában. Az erkölcsi siker mellett egyaránt fontos az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent.

Bővebb információ az intézeti és tanszéki titkárságokon kapható.

x