Karunkon tanít az UCLA oktatója 2019. augusztus 30.

Dr. Lee Beaudoen, az Amerikai Egyesült Államok egyik legelismertebb egyetemének, a University California of Los Angeles (UCLA) oktatója a 2019/2020-as akadémiai évben Karunkon tanít.

Dr. Lee Beaudoen a Közel-Kelet és Mediterráneum kultúrtörténetének szakértője, a UCLA-n kutatott és oktatott a Department of Near Eastern Studies és a Department of Slavic, Eastern European and Eurasian Languages-en.

Szakmai hátterét az alábbi végzettségek jelentik:

  • Ph.D History, University of California, Los Angeles (2017)
  • MA. Museology, University of Washington, (2010)
  • B.A. Interdisciplinary Humanities, (English, Russian and Communications) (1998)


Karunkon az alábbi kurzusokat tartja angol nyelven, javasoljuk, hogy azok a hallgatók, akiket vagy a témák, vagy az amerikai gondolkodásmód, tudományos módszerek érdeklik – szaktól függetlenül akár szabadon választott tanegységként - vegyék föl Beaudoen tanár úr valamelyik kurzusát az alábbi Neptun kódok egyikén.

Az őszi félévben hallgatóink a következő – akár szabadon választható – tanegységeket végezhetik el nála:

BMNNT06800M - Nemzetközi Olvasószeminárium

Sophianum, kedd 17:00 (Politológia MA/BA)

A kurzus igen tág elméleti alapot biztosít a nemzetközi tanulmányok, a politológia és az area studies hallgatóinak . A kurzus feladatai és értekezései az olvasmányok kritikus értékelésére, illetve analitikus és átfogó gondolkodás kialakítására törekednek.


BMNTÖ2100M - Az örmények történelme a kezdetektől a középkor végéig.

Sophianum, Csütörtök 14:15-15:45 (Történelem MA, örmény tanulmányok specializáció)

A kurzus Örményország történelmi narratíváját vizsgálja a letelepülés kezdeteitől a Kilikiai Örmény Királyságon át. Kitűnő alapot adhat azoknak a hallgatóknak, akiket érdekel az antikvitás, illetve a korai kereszténység történelme.


BMNTÖ3990M - Kutatószeminárium: az Oszmán Birodalom határrégiói

Sophinaum, Péntek 10:15-11:45 (Történelem MA, örmény tanulmányok specializáció)

Milyen kapcsolatban áll az Oszmán Állam kialakulása, adminisztrációja és szerkezete az oszmán határterületekkel? Az oszmán határterületek tárgyalásában az európai és ázsiai oszmán terjeszkedés és megerősödés földrajzi paramétereit a Földközi-tenger és a Fekete-tenger, az arab tartományok és az Indiai-óceán adják. A kurzus erős háttéranyagot szolgáltat azon hallgatók részére, akiket érdekelnek a határterületek, illetve a Közel-Kelet, Közép-Európa és a Földközi-térség birodalmai.


A tárgyfelvételi időszak vége: 2019. szeptember 13. péntek 14:00.

x