Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny 2019. február 20.

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ meghirdeti a 2018/2019-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny országos döntőjét.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyarnyelvkiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk ajogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában aretorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége. Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

További információ →

x