Őrségi filmes tábor munkáinak vetítése 2017. október 4.

A 2017-es őrségi filmes tábor munkáinak vetítésére kerül sor 2017. október 19-én a DocuArt moziban.

2017. október 19-én az őrségi Pázmány filmes tábor munkáinak vetítésre kerül sor a DocuArt moziban (Cím: 1092 Budapest, Erkel u. 15.). A 2017-es őrségi Pázmány filmes tábor kisfilmjeinek vetítését kötetlen beszélgetés követi majd. Az esemény nem zárt körű, a szervezők mindenkit szívesen látnak.

További információkat az esemény facebook oldalán olvashatnak.


Az őrségi alkotótáborról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció és médiatudomány valamint a filmelmélet, filmtörténet szakos hallgatói számára 2017. augusztus 12–20. között az Őrségben filmes alkotótábort szervezünk.

Az alkotótábor már megformált rendszerben működik, hiszen először 2002-ben rendeztük meg és azóta évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Intenzív elméleti és gyakorlati munkát igényel a résztvevőktől.

Az alkotótábor célja, hogy a csoport koncentráltan elmélyüljön a film formanyelvi és sajátos kifejezésmódjai rejtelmeiben. Közösségi műhelymunka formájában próbálják meg alkalmazni valóságos terepviszonyok közt. A program a táborra már a 2016/17-es szorgalmi év tavaszi időszakában elkezdődik, hiszen a szorgalmi időszak alatt a készséget és tehetséget mutató hallgatók kiemelt figyelmet kapnak. Meghívott szakemberek és művészek tartanak előadásokat, workshopokat. Tanáraink javaslatot tesznek a kompetencia és készség fejlesztésére alkalmas hallgatókra, illetve pályáztatás útján jelentkezhetnek is. Az alkotótáborba rövidfilm forgatókönyvvel érkeznek, melyeket már korábban közösen, tanárok vezetésével, fejlesztünk. A kész forgatókönyveket a tábor egy hete alatt kell leforgatni és megvágni, szakemberek irányítása mellett.

Az előző évekéhez hasonlóan a fókusztéma köré szerveződnek előadások. Az előadásokat az egyetem tanárai és meghívott külső előadók tartják. A hallgatók rövid prezentációkkal készülnek, melyeket a vita során ismertetnek. A napi előadásokhoz filmvetítések kapcsolódnak, melyek után a témavezető hallgatók vezetésével elemezzük, vitatjuk meg a látott filmeket az előadó tanárok aktív közreműködésével.

A rendezői fórum gyújtópontjában eddig Antonioni, Tarkovszkij, Lars von Trier, Bergman, Cassavetes munkássága állt.

2007-ben a cseh újhullám társadalmi és művészi hatásvizsgálata állt a középpontban.

2008-ban tematikus válogatásban Utópia címmel utópisztikus és pszichedélikus filmeket elemeztünk.

Szabó Gábor operatőr és Korniss Anna vágó gyakorlati bemutatót tartottak szakterületükről.

Az előző évek gyakorlatát követve a Hétrét Fesztivál programjához kapcsolódna alkotótáborunk és az elmélet tematikája is követné a kialakult struktúrát.

Elméleti felkészülést a tárgykörbe vágó filmek vetítésével és elemzésével, meghívott előadók részvételével biztosítottunk. (A meghívottak közt elméleti és gyakorlati szakemberek, művészek, esztéták voltak, kik közül többen az Egyetem tanárai: pl. Lázár Kovács Ákos, Mispál Attila, Czeilik Mária, Szántó András)

Az alkotótábor filmjeiből műsort állítottunk össze, melyet körzeti televízióknak, helyi kábeltévéknek ajánlottunk fel.

2009-ben Kieslowski Tízparancsolat című TV-film sorozatát vetítettük. A filmeken keresztül társadalom és lelkiismeret viszonyát elemeztük, emlékeztünk és felidéztük a rendszerváltozás időszakát. Vizsgáltuk az egyén felelősségét, a véletlen, mint dramaturgiai narratíva szerepét a modern filmben. A meghívott előadók és kurzusvezetők közt volt Lázár Kovács Ákos esztéta, Dér András filmrendező, Csukás Sándor operatőr, Czeilik Mária vágó, Sülyi Péter forgatókönyvíró.
A filmhéten résztvevők esszé ill. filmkritika dolgozatokat és rövidfilmeket készítettek.

A 2010-es tábor folytatva az eddigi hagyományokat, a már bevált tematikára épülve gyakorlati és elméleti projekteket valósított meg. A program középpontjában Jim Jarmush amerikai független filmes alkotó állt. Az elméleti előadások a független, alternatív filmkészítés, az egyén és társadalom viszonyát boncolgatják.

A meghívott előadók között volt Kovács András Bálint esztéta, Lázár Kovács Ákos esztéta, Mispál Attila rendező, Czeilik Mária vágó.
A tavalyi tábor központi témája az új magyar filmben megjelenő generációs életérzés valamint a hétköznapok groteszk megközelítése, a fiatalokat érintő kérdés, a migráció, a külföldi munkakeresés, otthonteremtés volt.
Az idei tábor fókuszában a digitális „okos" eszközök keltette kommunikációs modell áll. A virtuális világ, a cyber bullying. A veszélyeztetett középiskolás korosztályon túl a fiatal felnőttek is könnyen válhatnak áldozattá, használóvá.
A vetített filmek tematikája is e témákat követi.

A résztvevők filmjeinek is a témához kell kapcsolódniuk.

Téma - és kurzusvezető Dér András filmrendező, Sülyi Péter és Szekeres Csaba rendező - forgatókönyvíró, Czeilik Mária vágó, Gelencsér Gábor esztéta, Andok Mónika médiakutató és Maruszki Balázs forgatókönyvíró lesznek.
A program záróakkordja a Hétrétfesztivál keretében a táborban készült filmek vetítése lesz.

A filmkészítő tábor sikerességét jelzi, hogy több egykori hallgatónk az SZFE – n folytatta tanulmányait vagy a média és a filmszakma különböző területein helyezkedtek el. (Csak néhány név: Madarász Isti, Dombrovszky Linda, Nagy Dénes, Nagy V. Gergő, Jung Lídia, Koblicska Örs, Géczy Dávid, Teszler Tamás, Breier Ádám.) Az egyik első táborunk hallgatója volt Szántó András, aki most már tanárként van jelen.

Mivel a filmkészítés alkotófolyamata több fázisból áll, valamint különböző szakmák, készségek együttes, egyirányú összmunkájának eredménye, ezért a tehetség többféle módon jelentkezhet. A foglalkozásvezetők kiemelt felelőssége, és az egész projekt sikerének kulcsa, hogy a résztvevő hallgatókban fel tudják fedezni az eltérő szakmák, művészeti ágak iránti kompetenciájukat, tehetségüket. Évtizedes pedagógiai tapasztalatom, hogy önmaguktól nem mindig találják meg az alkatuknak, képességüknek megfelelő szakmát, vágyaik más irányba kormányozzák őket, minek következtében csalódások érik, kedvüket vesztik, megkeseredett, depressziós emberek lesznek, talentumuk elsorvad. Ellenben, ha időben kapnak iránymutatást, és felhívják a foglalkozásvezető művésztanárok a hallgató figyelmét más irányú tehetségükre, segítik kibontakoztatni és tudatosítani, akkor van remény, hogy talentumuk kibontakozzék, és azt a szakmát tanulják, amihez érzékük van.

A filmek elkészítéséhez a technikát az egyetem biztosítja.

Az alkotótábor résztvevőinek száma kb. 30 fő.

Dér András filmrendező, táborvezető tanár


Fényképek a 2017-es táborból

x