Pályázat hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére 2018. június 29.

Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2018/2019-es tanévben az alábbi programban való részvételre.

Program

A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi szerepe, törvényalkotási, kormányzatellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat részleteibe, bóvíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit.
A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozaton vesznek részt, amelyen részletesen megismerik az Országgyűlés, a bizottságok, a frakciók és az Országgyűlés Hivatalának munkáját. Vendégként részt vesznek a plenáris ülésen, a bizottsági üléseken, a bizottsági elnöki értekezleten és a Házbizottság ülésén. A program második felében érdeklődési körük szerint az Országgyűlés Hivatala különböző szervezeti egységeiben gyakorlati feladatokat látnak el, valamint látogatást tesznek többek között a Köztársasági Elnöki Hivatalban, az Allami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságon, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában és a Miniszterelnökségen.

A programban 14 hallgató vesz részt 2018 októberétől 2019 márciusáig.

A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 35 000 Ft, vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 50 000 Ft.

Ezen felül a hallgatókat 39/2010. (11.26.) kormányrendeletben biztosított munkába járási kedvezmény illeti meg. A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján történik. A munkaszerz6dés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A képzés teljes idejét kitölt6k igazolást kapnak a programban való részvételről.


Pályázati feltételek

1. A pályázónak 2018 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie

  • biztonság- és védelempolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi igazgatási, közszolgálati, közigazgatás szervező, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok valamelyikének legalább a 3., de legfeljebb a 4. félévében,
  • vagy nemzetközi tanulmányok, közszolgálati kapcsolatok, közigazgatási, európai és nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, nemzetbiztonsági, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakok valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
  • jogász, államigazgatási — egységes, osztatlan — szakon legalább az 5. és legfeljebb a 8. félévében.

2. A jelentkezőnek havi 20 órás elsősorban csütörtöki napokra tervezett munkavégzést kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában.
3. A hallgatói jogviszony fennállásának igazolása.
4. A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék vezetőjének ez irányú kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlag igazolása minden esetben kötelező, amelyre a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott igazolás szolgál.
5. Oktatói ajánlólevél csatolása.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:
a pályázó rövid fényképes önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,

egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott területe,

a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent A Házszabályon túl címíí előadás-sorozaton való rendszeres részvétel.

A pályázatot a következő címre kérjük küldeni:
Dr. Bárány Tibor törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.
osztondijas-parl@parlament.hu

A pályázatokat postai úton és elektronikusan is kérjük megküldeni!

Határidő: 2018. szeptember 17.
(A pályázattal kapcsolatban dr. Bősi Ferencnél, a bosi.ferenc@parlament.hu e-mailcímen lehet érdeklődni.)


A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséről.

A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) is közzétesszük.


A teljes pályázati kiírás itt elérhető →

x