Pályázati felhívás 2019. szeptember 9.

A Pázmány Alapítvány (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.) Kopits tanulmányi ösztöndíjat hirdet, a 2019/2020-as tanévre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói körében.

Az alapító és az ösztöndíj bemutatása

Az ösztöndíj alapítóinak célja néhai Dr. Kopits Imre neves orvosprofesszor szellemi hagyatékának ismertetése és szellemiségének terjesztése: a keresztény-nemzeti gondolat előmozdítása Magyarországon. Az adományozó Kopits-család, azon diákoknak ajánlja fel az ösztöndíjat, akik ezen szellemi örökséget továbbviszik és kiemelkedő eredményt érnek el tanulmányaik során.


Pályázaton való részvétel feltételei

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem azon hallgatói vehetnek részt a pályázaton, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és tanulmányaik során kiemelkedő eredményt értek el. Több hasonló jelölt esetén további figyelembeveendő kritériumok: szociális helyzet, vallásos elhivatottság, az Egyetem javára vállalt önkéntes munka.


A pályázat benyújtásának módja – elektronikus:
kopits.osztondij@ppke.hu

A pályázóknak a csatolt űrlapot kell kitölteni, és annak mellékleteivel felszerelve benyújtani azt a fenti e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. szeptember 23. 16.00

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázaton azon hallgatók vesznek részt, akiket oktatóik erre érdemesnek találnak, és ezt ajánlásukkal igazolják. Az aktív hallgatói jogviszonyt, valamint a tanulmányi átlagot a neptunból kinyomtatott lappal kérjük igazolni.

Az eredményhirdetés időpontja:

2019. szeptember 30 -án e-mailben

Az oklevél átadásának időpontja:

2018. október 1-jén 18 óra

A pályázók díjazása:

A 2019/2020. tanévben 1.000.000 Ft kerül kiosztásra, karonként 250.000 Ft összegben (karonként egy hallgató részesül díjazásban).


Az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az ösztöndíj folyósítására az ösztöndíjas és a Pázmány Alapítvány ösztöndíjszerződést kötnek.

A pályázók elfogadják, és tudomásul veszik a kiírónak azt a jogát, hogy a beérkezett pályázatokat kizárólagos hatáskörben, önállóan és saját belátása szerint értékelje.

Budapest, 2019. szeptember 9.
Pázmány Alapítvány

Pályázati űrlap →

x