Progress! A fejlődés rajtad áll! 2018. március 12.

Nagy érdeklődés övezte a PPKE BTK Hallgatói Önkormányzata, a Vitéz János Tanárképző Központ és a Pázmány Ostrakon Kör TDK-ról és tehetséggondozásról szóló konferenciáját.

Dr. Szőke-Milinte Enikő tanárnő, a VJTK intézetvezetője megnyitó beszédében elárulta a hallgatóságnak a tehetség képletét is, melyet a tehetség=talentum*környezet*motiváció formában határozott meg.

A tehetség kibontakoztatásához a legváltozatosabb módszereket kínálják a szakkollégiumok és a hallgatói öntevékeny körök, ezt különböző példákkal illusztrálták előadóink. Szendrő Péter professzor úr a TDK-zó és az OTDK-án nyertes hallgatók arányáról is beszélt, Huszthy Bálint doktorandusz pedig élénk színekkel ecsetelte a szerencse szerepét az OTDK-helyezéshez vezető folyamatban.

Pillók Péter és Duráczky Bálint tanár urak záró beszélgetése az egyetemi évek alatt kiépíthető kapcsolatrendszer fontosságára és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés problémáira hívta fel a figyelmet.
A rendezvény fotózását a szervezők hálásan köszönik Varga-Csikász Csengének és Hirling Imrének!

x