Rektori körlevél a koronavírussal kapcsolatban 2020. március 9.

 

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus az alábbi rendelkezéseket, illetve ajánlásokat adom ki.

 1. Kötelezem azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik jelenleg külföldön tartózkodnak, hogy hazatérésük után 14 napig maradjanak távol az Egyetem  épületeitől, rendezvényeitől (otthonmaradásuk igazolt távollétnek számít).
 2. Felhívom valamennyi hallgatónkat, oktatónkat és munkatársunkat, hogy fenti szabályozás betartására figyelmeztessék egymást.
 3. Elrendelem, hogy a mai naptól az egyetemi hallgatók, oktatók és munkatársak – 2020. április 15-ig – nem utazhatnak külföldre. Ezzel a szabályozással összhangban, kérem az oktatókat, hogy külföldi konferencia-részvételüket lemondani szíveskedjenek.
 4. Egyetemünkön rendezendő külföldi részvételű, nemzetközi konferenciákat – 2020. április 15-ig – kérem lemondani.
 5. Hazai szervezésű konferenciákat – 2020. április 15-ig – harminc fő részvételéig engedélyezem megtartani, az ennél nagyobb létszámú konferenciákat, kérem lemondani.
 6. A külföldről érkező oktatókkal – az őket meghívó oktatóknak – egyeztetniük szükséges, elősegítve döntésüket, hogy lemondják az Egyetemünkre történő utazásukat. 
 7. Tájékoztatom Önöket, hogy az Egyetem minden épületének bejárathoz felszerelésre került érintésmentes fertőtlenítőszer-adagoló. (A fertőtlenítőszer szembe nem kerülhet és az öltözetet károsíthatja, ha rácsöppen.) A takarítószemélyzet a kilincseket rendszeresen fertőtleníti.
 8. Felhívom az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező oktatóit, továbbá minden olyan munkatársat, oktatót, akinek a kora vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelent, hogy kerülje a közösségi alkalmakat, szüneteltesse oktatói tevékenységét.
 9. Emlékeztetem az egyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására.  Felhívom a figyelmet továbbá, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet.
 10. Felhívom valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel és tartsa be a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendet →
  Akinél a következő tünetek jelentkeznek: láz, köhögés, az telefonon értesítse háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ +3680277455 vagy a +3680277456 zöldszámait.
 11. Felhívom valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy tartsa be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott rendelkezést →
 12. Kérem az oktatókat, hogy március 11-ig hirdessék ki a hallgatóknak, hogy amennyiben az egyetemi épületek ideiglenesen bezárásra kerülnének, abban az esetben, a bezárást követő 3 hétben milyen tananyagot szükséges otthon megtanulniuk, és az oktatók dolgozzák ki annak feltételeit, hogy az újranyitáskor van-e beszámolási kötelezettségük a hallgatóknak (és ha van, akkor a beszámolási kötelezettség módját dolgozzák ki).
 13. Javaslom, hogy azoknak a munkatársaknak, –  akik az Egyetem tulajdonában álló  számítógépes eszközzel (laptoppal) rendelkeznek – az IT ellenőrizze, hogy megfelelők-e a beállítások az otthoni munkavégzéshez.
 14. Kérem Főtisztelendő Dékán urakat és Tisztelt Dékán urakat, hogy amennyiben a vírusfertőzés gyanúja megfogalmazódott valamely hallgatónál, oktatónál vagy munkatársnál azt haladéktalanul jelentsék nekem a rekthiv@ppke.hu  email címre. A fertőzéssel vagy eljárásrenddel kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel kérem, hogy forduljanak a Rektori Titkársághoz a fenti emailcímen.
 15. Kérem a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánját, Ft. Dr. Fodor Györgyöt, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az Olasz Tanszék, Kínai Tanszék, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, valamint a Régészettudományi Intézet Tanszékei hallgatóira (tekintettel külföldi diákokkal való kapcsolataikra stb.).
 16. Javaslom a BTK Szenior Egyeteme előadásainak felfüggesztését 2020. április 15-ig.
 17. Kérem Főtisztelendő Dékán urakat és Tisztelt Dékán urakat, hogy készítsenek nyilvántartást a jelenleg külföldön tartózkodó oktatókról.
 18. Kérem a Központi Külügyi Osztályt, hogy a jelenleg ERASMUS ösztöndíjjal (vagy más ösztöndíjjal) külföldön tartózkodó hallgatókról készítsenek nyilvántartást.
 19. Kérem Főtisztelendő Dékán urakat és Tisztelt Dékán urakat, hogy vegyék fel a kapcsolatot azoknak a kollégiumoknak a vezetőségével, üzemeltetőivel, ahol hallgatóink nagyobb létszámban (10 fő fölött) vannak elhelyezve, annak érdekében, hogy az esetlegesen szükségessé váló intézkedések haladéktalanul megtörténjenek.
 20. A külföldi hallgatóknak kérem, hogy angol nyelvű tájékoztatást küldjenek, amelynek elkészítésében a Központi Külügyi Osztály közreműködik.
 21. Kérem, hogy akik pályázati/projektben foglalt kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni a külföldi kiutazás tilalma miatt, azonnal tájékoztassák erről a Pályázati csoportot, aki a Támogatót/szerződő partnert megkeresi, és amennyiben az lehetséges, kezdeményezi az esetleges szerződésmódosítást.


Dr. Kuminetz Géza
rektor

x