Tanáraink a Hitről – Jelenits István 2010. november 15.

A Tanáraink a Hitről című beszélgetés-sorozat következő vendége Jelenits István piarista szerzetes, a PPKE-BTK Esztétika Tanszékének alapítója.

A Tanáraink a Hitről című beszélgetés-sorozat következő vendége Jelenits István piarista szerzetes, a PPKE-BTK Esztétika Tanszékének alapítója.

Helyszín: Ambrosianum 127, időpont: 2010. november 17., 16:00.
Szeretettel várunk mindenkit!
SzóSzerint Keresztény Diákkör
 


Jelenits István tanárunk a budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1951-ben. Már akkor is piarista akart lenni, de a rendbe fölvehető növendékek limitált száma miatt csak a bölcsészkar elvégzése után, 1955-ben lépett be a piarista rendbe. 1959. augusztus 28-án tett örökfogadalmat, és ugyanebben az évben november 29-én Egerben pappá szentelték. Piaristaként a rend kecskeméti, majd budapesti gimnáziumaiban tanított hittant, illetve a magyar nyelvet és irodalmat. 1965-től a biblikus tárgyak tanára is volt a rend Kalazantinum hittudományi főiskoláján, illetve 2000-től ennek utódintézményében, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 1985 és 1995 között a piarista rend magyarországi tartományfőnöke volt. 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának esztétika tanára, majd tanszékvezetője volt Budapesten, illetve Piliscsabán. 1992-től évekig tanított a gödi, illetve 1994-től a váci piarista iskolákban, majd később a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is.

Számos hosszabb és rövidebb írása jelent meg a Szentírásról, Janus Pannonius, Pilinszky János költészetéről, irodalomról, nevelési kérdésekről és más témákról, elősorban a Vigilia és az Új Ember folyóiratok hasábjain. Összegyűjtött műveit az Új Ember Kiadó 1999 és 2001 között öt kötetben jelentette meg. Rendszeresen tart pedagógiai, irodalmi és bibliai tárgyú előadásokat a budapesti piarista kápolnában, és szerte az országban.

A zsidó-keresztény megbékélést mindig előnyben részesítette.

x