Kérelmek, nyomtatványok

Rövidítések:

 • HTJSZ: Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
 • TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 • HJSZ: Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat


FIGYELEM! A papír alapon beadandó kérelmeket kizárólag eredeti aláírásokkal fogadhatjuk el! Másolat, e-mail, színes scannelés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

Tanulmányi kérelmek

Tanulmányi Bizottság (TB)

 • Halasztott beiratkozás/bejelentkezés engedélyezése
 • Kedvezményes tanrend engedélyezése
 • Vendéghallgatói jogviszony engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgyfelvétel engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgytörlés engedélyezése
 • Előfeltétel alóli mentesség engedélyezése


Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérvények

Útmutató a kérelem benyújtásának feltételeiről:

a szolgáltatási díj (TB kérvény) befizetése a Neptunban (még a kérelem leadása előtt);

az érintett oktató jóváhagyása (e-mailben vagy szkennelve is elfogadható);

az intézetvezető jóváhagyása (szükség esetén indoklása, e-mailben vagy szkennelve is elfogadható);

a kérvény elbírálásához szükséges mellékletek, igazolások csatolása;

vendéghallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolás csatolása;

a kérelem megfelelő pontjának bejelölése.


A kérelmet a tanulmányi előadónak kell leadni.

A kérelem elbírálásának határideje: a benyújtást követő harminc nap.

Tárgyfelvételnél/törlésnél a pozitív elbírálás után a megállapított szolgáltatási díjat tárgyanként 8 napon belül be kell fizetni, különben a TB határozat érvényét veszti.

Bíráló: TB

Szabályzat: TVSZ 3.§.
Díj: 2100 Ft


Kreditátviteli Bizottság (KÁB)

 • előzetes kreditelismerés
 • máshol szerzett kreditek elismerése
 • korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok elismerése
 • CREDIT TRANSFER DATA SHEET FOR PPCU STUDENTS - Form


Formanyomtatvány

Formanyomtatvány (Előzetes kreditelismerés. Benyújtási határidő: 2020. június 10.)

Bíráló: KÁB
Szabályzat: TVSZ 4.§.
Benyújtási határidő, hely:a tanév rendje szerinti időpontban, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 1000 Ft/tárgy, 10 tárgyért 10.000 Ft, 20 tárgyért 20.000 Ft, korábbi tan. 5200 Ft

 

Átsorolási kérelem

 • államilag támogatott finanszírozási formára történő átsorolás


Az átsorolási kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani.
A rendszer csak költségtérítéses és önköltséges hallgatóknak engedélyezi a kérelem elküldését.
Útvonal: Neptun/Ügyintézés/Átsorolási kérelem/Félév kiválasztása: / Átsorolás kérése
Bíráló: -
Szabályzat: HTJSZ. 27.§.

Tárgy felvétele határidő után

Request for Deferred Subject Registration - Form

 • tantárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak után


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ. 31.§.
Benyújtási határidő, hely:tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 2100 Ft/ tantárgy, harmadik felvételtől 4700 Ft


Engedélyezett tárgytörlés

Request for Subsequent Subject Cancellation - Form

 • tantárgytörlés a tárgyfelvételi időszak után


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ 31.§.(2)
Benyújtási határidő, hely: tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 2100 Ft/tantárgy


Meghatalmazás tanulmányi/egyéb ügyintézéshez


Formanyomtatvány

Power of attorney - Form


Szakdolgozat címének bejelentése

Thesis Data Sheet - Form

 • címbejelentés


Formanyomtatvány

Bíráló: -
Szabályzat: -
Benyújtási határidő, hely:---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft


Igazolás szakdolgozat leadásához

CERTIFICATE - for thesis submission - Form

 • szakdolgozat leadás


Formanyomtatvány

Bíráló: Automatikus
Szabályzat: TVSZ. 40.§.
Benyújtási határidő, hely: ---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft


Plágiumnyilatkozat szakdolgozathoz (Javasolt MINTA)

Declaration on Conformity to Thesis Authorship Rules - Form

 • nyilatkozat szakdolgozat szerzőség szabályainak betartásáról


Formanyomtatvány
 (Minta)

Bíráló: Automatikus
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely: ---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft


Végbizonyítvány kiállítási kérelem

 • végbizonyítvány kiállítása

MEGSZŰNT! a Tanulmányi Osztály hivatalból kiállítja a végbizonyítványt (abszolutóriumot) annak a hallgatónak, aki a számára a tantervben kötelezően előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot teljesítette, valamint az abszolutórium kiállításához szükséges krediteket – a szakdolgozathoz/diplomamunkához rendelt kreditek kivételével – megszerezte.

        Díj: 0 Ft

Szociális kérelmek

Fizetési kedvezmény iránti kérelem

 • részletfizetési kérelem
 • fizetési haladék iránti kérelem


Formanyomtatvány: EDJB kérelem benyújtása a Neptun rendszeren510 fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt

Bíráló: Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ. 37.§., 38.§., 39.§.
Benyújtási határidő:  2021. február 3. szerdáig

 

Díj: 0 Ft

 • számlaigénylési kérelem

        GO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 401 számla igénylése a költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhe: 2021.    január 4. hétfőtől - 2021. február 3. szerdáig

        GO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 402 számlamódosítás iránt: 2021. február 4. csütörtöktől - 2021. november 30. keddig

Bíráló: automatikus

Szabályzat: HTJSZ. 36. §.

 

Díj: 0 Ft


Szociális támogatás iránti kérelem

 • rendszeres szociális ösztöndíj

Elfogadható dokumentumok listája

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Támogatás igénylésének menetéről

Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi Adategyeztetés menetéről

Rendszeres Szociális Támogatás Egységes Pontrendszere a 2020/2021-es tanévben

Formanyomtatvány : Neptun rendszeren keresztül
Bíráló:Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ 14 § és 16. §.
Benyújtási határidő: a tanulmányi félév bejelentkezési időszakának utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntek 23:59 óráig. Szociális ösztöndíj kérelemhez esélyegyenlőségi dokumentumok benyújtása személyesen : 2021. január 28. csütörtöktől -2021. február 10. szerdáig, Sophianum


Neptun rendszeren 501 rendszeres szociális ösztöndíj kérelem benyújtása: 2021. február 1. hétfőtől - 2021. február 12. péntekig
Díj: 0 Ft

 • rendkívüli szociális ösztöndíj


Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló:Egyetemi Diákjóléti Bizottság
Szabályzat: HTJSZ 14. §; 17. §
Benyújtási határidő, hely: folyamatosan, Neptun rendszeren keresztül
Díj: 0 Ft

 • alaptámogatás

Tájékoztatás az Alaptámogatás igénylésének menetéről


Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló: automatikus
Szabályzat: HTJSZ 14. §; 15. §
Benyújtási határidő: a tanulmányi félév bejelentkezési időszakának utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntek 14.00 óráig.
Díj: 0 Ft


Intézményi szakmai, tudományos, vagy közéleti ösztöndíj kérelem (ISZTK ösztöndíj)

Ledási útmútató a pályázatok benyújtásához

Pályázati kiírás

Eljárásrend

 • szakmai ösztöndíj
 • tudományos ösztöndíj
 • közéleti ösztöndíj


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 11. §
Benyújtási határidő, hely: folyamatosan, elektronikus úton a HÖK hivatalos e-mail címére:hok.titkarsag@btk.ppke.hu
Díj: 0 Ft 


Szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelem

 • szakmai gyakorlat támogatása


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 12. §.
Benyújtási határidő, hely: szakmai gyakorlat befejezését követő 15 napon belül, HÖK titkárság
Díj: 0 Ft


Nagycsaládos ösztöndíj

 • a NOE tagjai és családtagjaik támogatása


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: pályázati kiírás
Benyújtási határidő, hely: 2021. március 16., HÖK Titkárság 
Díj: 0 Ft

A járványhelyzetre való tekintettel a pályázatokat postai úton kérjük az alábbi címre:
Hallgatói Önkormányzat
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.


Kreditkompenzációs ösztöndíj

 • ösztöndíj pályázat


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 21. § és BTK kieg. 24.§.
Benyújtási határidő, hely: 2021. március 16.  1200 óra, on-line
Díj: 0 Ft


Pedagógus ösztöndíj

 • ösztöndíj pályázat


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Szabályzat: HTJSZ 21. § és BTK kieg. 24/A.§.
Benyújtási határidő, hely: 2021. március 16. HÖK titkárság
Díj: 0 Ft

A járványhelyzetre való tekintettel a pályázatokat postai úton kérjük az alábbi címre:
Hallgatói Önkormányzat
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.


Méltányossági kérelmek

Dékáni kérelem

 • elbocsátás alóli mentesítés

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló: oktatási dékánhelyettes
Szabályzat: TVSZ 27. §.
Benyújtási határidő, hely: a vizsgaidőszak utolsó napját követő 5 nap.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

 Egyéb Dékáni kérelem

 • minden egyébként más típusba nem sorolható, dékán vagy tanulmányi dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelem

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

 Rektori méltányossági kérelem

 • elbocsátás alóli mentesítés

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló: Dékán/Rektor
Szabályzat:TVSZ 28.§.
Díj: 16000 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

Egyéb kérelmek, nyomtatványok

Kilépőjegy

 • a Karról kilépő hallgatók tartozásigazolása


Formanyomtatvány


Átvételi kérelem

 • szakváltás
 • tagozatváltás

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

 • átvétel más intézményből

Formanyomtatvány: nincs
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.

Benyújtási hely: Dékáni Hivatal Titkárság
Budapest, Sophianum
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.


Esztergom, Iohanneum
Cím: 2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
Díj: 4200 Ft


Első félév passszíválási kérelem

 • passzív félév létesítése első félévben

Formanyomtatvány : Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ 16. §. (2)
Benyújtási határidő: bejelentkezési időszak utolsó napjáig.
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Vis major miatti félévpasszíválási kérelem

 • Félév passziválás vis major miatt

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Dékán
Szabályzat:TVSZ 17. § (4)
Díj: 4200 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítés

Formanyomtatvány: nincs
Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ 18. §
Benyújtási határidő, hely: Szorgalmi időszak utolsó napjáig, a hallgató tanulmányi előadója.
Díj: 0 Ft


Jogorvoslati kérelem

 • az intézmény jogsértő döntése vagy a döntés jogsértő elmuialsztása miatt

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Hallgatói Ügyek felülbírálati Bizottsága
Szabályzat: TVSZ 5. §, HJSZ
Benyújtási határidő: Közléstől/tudomásszerzéstől számított 15 nap.
Díj: 0 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren


Esélyegyenlőségi kérelem

Tudnivalók →

 • fogyatékosság miatti felmentés érdekében

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül
Bíráló: Esélyegyenlőségi Bizottság
Szabályzat: TVSZ 43. §


Kollégiumi jelentkezés

 • jelentkezés PPKE Vitéz János Kollégiumába
 • APPLICATION FORM to the Pázmány Péter Catholic University Vitéz János Dormitory (Esztergom) - Form


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely:  Esztergom Batthány u.6.
Díj: 0 Ft


Adatlap szakmai gyakorlathoz

Információk →


Pázmány kártya igénylőlap

 • kedvezmények


Formanyomtatvány

Bíráló: --
Szabályzat: --
Benyújtási határidő, hely: Quaestura 107., postán is beküldhető
Díj: 0 Ft


Hallgatói öntevékeny szervezet alakítása

 • hallgatók által szervezett öntevékeny szervezet engedélyeztetése


Formanyomtatvány

Bíráló: Dékán
Benyújtási határidő, hely: ---, Dékáni Hivatal Titkárság
Díj: 0 Ft


Rendezvények engedélyeztetése

 • Adatlap konferenciák és egyéb rendezvények (események) engedélyezéséhez
  A rendezvények engedélyeztetése online formában történik a PPKE IT Helpdesken keresztül. Az erre vonatkozó dékáni utasítás itt olvasható.

 

Felhívjuk Kedves Hallgatóink figyelmét, hogy a nem megfelelő nyomtatványon, vagy rossz típusba sorolt kérelmek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra!

 

2020.11.18.

x