Campus Mundi aktuális információk 2020. szeptember 8.

A TKA új információkat osztott meg a Campus Mundi ösztöndíjak kapcsán

Tisztelt Hallgatók és Oktatók!

A Tempus Közalapítvány új információkat osztott meg a Campus Mundi ösztöndíjak kapcsán

1) Kiutazási lehetőségek, kiutazásra nem javasolt országok

2020.09.03-n a Konzuli Szolgálat honlapján módosultak a Magyarországról történő kiutazásra vonatkozó szempontok. A kiutazói mobilitás jelenleg a felsorolt 42 országba lehetséges, de kérjük az alábbi részletszabályok ismertetését a kiutazókkal:

· a kiutazóknak a fogadó ország éppen aktuális beutazási feltételeit és szabályait kell betartaniuk – minden kiutazó saját felelőssége, hogy ezekről naprakész információkkal rendelkezzen

· amennyiben a fogadó országban a megérkezést követően karanténba kell vonulni, a karantén időszaka az ösztöndíjas időszakba beszámít – amennyiben a karantén két negatív teszttel kiváltható, úgy annak esetleges költségét az ösztöndíjból kell fedezni

· a mobilitás végén a hazatéréssel kapcsolatos szabályokat minden hazatérőnek be kell tartania (2020. október 1-ig érvényes a hazatérőkre vonatkozó 2 hét karantén vagy 48 órán belül két negatív teszt bemutatása, a későbbi hazatérés esetén még nem ismertek a szabályok)

· a hazatérés utáni karantén időszaka nem számít bele az ösztöndíjas időszakba, arra támogatás sem igényelhető

· a kiutazók figyelmébe ajánljuk a kiutazó hallgatóknak és munkatársaknak készült továbbra is érvényes útmutatásainkat a vis maior helyzetekről

· a külföldön, de online végzett tanulmányok is külföldi mobilitásnak számítanak, a külföldön töltött időszakra jár az ösztöndíj

· amennyiben a körülmények indokolják minden kiutazónak lehetősége van továbbra is vis maior kérelmet benyújtani a https:\\vismaior.tka.hu felületen.

2) Campus Mundi külföldi részképzés felhívás módosítása

Az Erasmus szabályok módosítása alapján változnak a Campus Mundi részképzés szabályai is. A 2020/2021. tanévben ösztöndíjjal támogatható a külföldön végzett, de online tevékenység is:

A mobilitási ösztöndíj a külföldi tartózkodás többletköltségeihez járul hozzá, nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget. Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időtartamára adható, itthonról teljesített virtuális mobilitás időtartamára (online tevékenységre) nem.

Amennyiben a teljes félév során a fogadó intézmény csak online kurzusokat biztosít, de a hallgató kiutazik, és a félévet igazoltan a fogadó országban tölti, akkor az ösztöndíj a külföldön töltött időszakra elszámolható. A Confirmation form-ban a fogadó egyetemnek egyértelműen elkülönítve kell megadnia a fizikai és az online időszakot (a formanyomtatványt módosítottuk). Abban az esetben, ha csak online kurzusokat van lehetősége végezni a hallgatóknak, beszámoláskor a teljesítésigazoláson felül kérni fogjuk az ösztöndíjastól a kiutazás és hazatérés dokumentálását (pl. repülőjegy, beszállókártya, stb.), valamint a külföldi szállásköltség igazolását a mobilitás időszakára.

x