CEEPUS Freemover egyéni mobilitási pályázat a 2018/19-es tanév őszi félévére 2018. július 19.

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program Freemover pályázattípusában közel az összes CEEPUS-országba nyújtható be pályázat.

Az alábbi országok bármely felsőoktatási intézménye fogad pályázatokat:

Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegró, Szlovákia, Csehország és Szerbia (utóbbi kettőbe csupán különösen indokolt esetben).

A jelentkezés közvetlenül a www.ceepus.info oldalon keresztül történik, az elbíráló minden esetben a fogadó ország nemzeti irodája.

Bővebb információ a CEEPUS programról itt, az hallgatói mobilitásról átfogóan itt, a Freemover típusú pályázás menetéről pedig itt található.

Fontos, hogy a pályázat beadása és a megpályázott időszak kezdete között legalább másfél hónapnak kell lennie.

x