DBU Német környezet- és természetvédelmi ösztöndíj 2020 2020. február 5.

A DBU német szövetségi környezetvédelmi alapítvány meghirdeti szakmai gyakorlati ösztöndíját.

Az ösztöndíj időtartama és célja:


Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható. Pályázni környezettel, fenntarthatósággal kapcsolatos témákkal lehet (műszaki-, természet- és társadalomtudományok terén).


Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. Fogadóintézmény megjelölése nem kötelező. A DBU partnerein keresztül segíti a gyakorlati hely biztosítását.
Az ösztöndíj összege 1250 EUR/hónap.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak

- hallgatók, akik 2020 nyaráig tanulmányaikat befejezik;
- diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek diplomája 3 évnél nem régebbi;
- doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk 3 évnél régebbi. Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel az ösztöndíjmegkezdését követően történik.
- Magyar nemzetiség
- Magyarországi egyetemen szerzett diploma
- Legalább „jó" minősítésű MSc diploma (BSc diploma nem elegendő)
- Magyarország, illetve az EU szempontjából aktuális téma.
- Konkrét gyakorlati hely, német partnerintézmény megnevezése nem pályázati feltétel.
- Írásbeli pályázati anyagok online benyújtása, valamint személyes bemutatkozás és a kutatási terv ismertetése német vagy angol nyelven.
- Német vagy angol nyelvtudás. Az ösztöndíj megkezdéséhez a német nyelv kellő szintű elsajátítása szükséges.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázók részére a DBU 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot szervez Osnabrückben a szakmai gyakorlat megkezdése előtt (2020. augusztus közepétől), melyhez anyagi támogatást biztosít.

Szükséges pályázati anyagok:


1. Rövid kutatási terv, munkaterv (mely címet és 1 mondatos témamegjelölést is tartalmaz)
2. Fényképes szakmai önéletrajz
3. Publikációs lista, projektek felsorolása (amennyiben ilyen van)
4. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
5. Szakmai ajánlás (német vagy angol nyelven)
6. Nyelvvizsga bizonyítványok


A 4.-6. pontban felsorolt dokumentumokat a pályázat beadásakor elegendő szkennelve
feltölteni, de kérjük, hogy a pályázók az eredeti dokumentumokat a személyes
bemutatkozásra hozzák magukkal.

A végzett hallgatóknál a diplomabizonyítvány küldendő.

A 2020. június végéig végző hallgatóknál pedig egy igazolást várunk a dékáni hivataltól a végzés várható időpontjáról.

A doktoranduszoktól, doktorjelöltektől 1 mondatos témavezetői igazolást kérünk a doktori dolgozat leadásának várható időpontjáról. Ez annak a pályázati feltételnek való megfelelés alátámasztásául szolgál, hogy a leadás legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően fog történni.


A hallgatók kiválasztása:

1. A pályázati anyagok feltöltése az online felületen 2020. március 10. 12.00-ig
2. A 20 legjobb pályázó kiválasztása
3. A kiválasztott pályázók személyes bemutatkozása Budapesten (célok, tervek) 2020. április (a változtatás jogát fenntartjuk)
4. Az ösztöndíjat elnyert pályázók kiválasztása (kb. 10 fő, kb. 1 héttel a személyes bemutatkozás után)
5. 3 hetes intenzív nyelvtanfolyam Osnabrückben (2020. augusztus közepétől)
6. Csoportos bevezető képzés Osnabrückben (augusztus vége/szeptember eleje)
Az ösztöndíjas időszak ajánlott kezdése: 2020 szeptember.
Az ösztöndíj összege 1250 Euró havonta. A gyakorlatot végző fizetés nélküli munkaviszonyt
létesít a gyakorlat időtartamára. Az ösztöndíj nem adóköteles.

Jelentkezési határidő és a jelentkezés módja:
Jelentkezési határidő: 2020. március 10. 12:00

Az online pályázatokat a Deutsche Bundesstiftung Umwelt honlapján a következő link
alatt várjuk:


https://www.dbu.de/2588.html


illetve angol nyelvű pályázat esetén


https://www.dbu.de/2608.html


A beérkezett pályázatok befogadásáról visszaigazolást küldünk.

Személyesen, email-ben, valamint postai úton történő beadásra nincs mód.
 

További információ az ösztöndíjjal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhető: dbuosztondij@gmail.com

x