Tanszéki/intézeti koordinátorok

Tanszéki Erasmus+-koordinátorok

 

Intézet

Tanszék

Koordinátor

E-mail

Angol-Amerikai Intézet

Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke

 Barcsák János

 barcsak.janos@btk.ppke.hu

Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék

Elméleti Nyelvészet Tanszék

Keleti Intézet

Sémi Filológia Tanszék

Varsányi orsolya

varsanyi.orsolya@btk.ppke.hu

Arabisztika Tanszék

Peller Ibolya Rozália

peller.ibolya.rozalia@btk.ppke.hu

Keresztény Filozófiai Intézet Filozófia Tanszék Lautner Péter


lautner.peter@btk.ppke.hu;

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

Kommunikációtudományi Tanszék

Radetzky András

radetzky.andras@btk.ppke.hu

Médiatudományi Tanszék

Közép-Európa Intézet

Germanisztika Tanszék

Varga Éva

varga.eva@btk.ppke.hu

Lengyel Tanszék

Németh Orsolya

nemeth.orsolya@btk.ppke.hu

Orosz Tanszék

Horváth Géza

horvath.geza.1@ppke.hu

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Bogár Judit

bogar.judit@btk.ppke.hu

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Művészettudományi Intézet Esztétika Tanszék Cseke Ákos

cseke.akos@btk.ppke.hu

Művészettörténet Tanszék Jankovits Katalin

jankovits.katalin@btk.ppke.hu

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Kínai Tanszék    
Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

 

Kiss Amarilla

 

 

kiss.amarilla@btk.ppke.hu

 
Politológia Tanszék

Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport

Pszichológiai Intézet

Általános Lélektan Tanszék

Zsila Ágnes

zsila.agnes@btk.ppke.hu

Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék
Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék
Romanisztikai Intézet    Francia Tanszék Ádám Anikó

adam.aniko@btk.ppke.hu

Klasszika-filológia Tanszék Adorjáni Zsolt

adorjani.zsolt@btk.ppke.hu

Olasz Tanszék Mátyus Norbert

matyus.norbert@btk.ppke.hu

Spanyol Tanszék Rózsavári Nóra

rozsavari.nora@btk.ppke.hu

Szociológiai Intézet Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék Keszei András

keszei.andras@btk.ppke.hu

Szociális Tanulmányok Tanszék
Társadalomkutatási Tanszék
Történettudományi Intézet Armenológiai Tanszék Kovács Bálint

kovacs.balint@btk.ppke.hu

Ókortörténeti Tanszék
Medievisztika Tanszék
Újkori Történeti Tanszék
Jelenkortörténeti Tanszék
Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék
Vitéz János Tanárképző Központ Felnőttképzési és Művelődési Tanszék
Juhász Márta
juhasz.marta@btk.ppke.hu
Óvó- és Tanítóképző Tanszék
Tanárképző Tanszék    

 

 

Koordinátori teendők a hallgatói mobilitással kapcsolatban

Kérjük a tanszéki koordinátorokat, hogy a hallgatói mobilitás keretében az alábbi tevékenységekkel szíveskedjenek segíteni karunk hallgatóit, valamint a Nemzetközi Osztály munkáját.

Kimenő hallgatóknak

A pályázati szakaszban:

1. Az új pályázati rendszer alapján a tanszékek rangsorolják Erasmus ösztöndíjra jelentkező hallgatóikat. A Nemzetközi Osztály a formailag érvényesnek ítélt pályázatokat továbbítja az érintett tanszék Erasmus koordinátorának, hogy a tanszék rangsorolja azokat. A visszaérkező rangsor alapján dönt a Kari Erasmus Bizottság a nyertesek névsoráról.

2. Amennyiben a Nemzetközi Osztályra nem érkezett hivatalos tájékoztató a partneregyetemről, segítségnyújtás a külföldi tanulmányok előkészítéséhez:

 • tájékoztatás kérése a fogadó egyetemtől arról, hogy
  • mikor kezdődik a félév
  • mikor van beiratkozás
  • van-e előtte orientációs program
  • van-e lehetőség az adott félévben a tanegység elvégzéséhez/elismeréséhez szükséges vizsga-, illetve egyéb beszámolási kötelezettség teljesítésére
 • egyeztetés a külföldi partnerekkel a kurzuskínálatról és arról, hogy egy adott kurzust:
  • milyen nyelven oktatnak
  • mik a felvételének feltételei
  • hány féléves a kurzus
  • a hallgató mennyi idő alatt tudja lezárni azt a félév, illetve a tanév alatt
  • hogyan lehet beszámítani az itthoni tanulmányokba (ekvivalencia).


3. Ha a hallgató szakdolgozat írására pályázik ösztöndíjra, segít neki konzulenst találni a partneregyetem szaktanszékén.


A nyertes pályázók esetében
:

4. Segít összeállítani az Erasmus-diák tanulmányi programját, amely tartalmazza a külföldön elvégzendő kurzusokat, valamint azok számonkérési kötelezettségeit (vizsga, beszámoló stb.). Továbbá meghatározza, hogy milyen tantárgyak követelményeit kell itthon teljesíteni ahhoz, hogy a félév elfogadott legyen.

5. A fenti adatok alapján segít kitölteni a Tanulmányi Szerződés erre vonatkozó részét, amelyet aláírásával igazol - ez egyben kötelezettségvállalást is jelent a hallgató kinti tanulmányainak itthoni elfogadására.

6. Kapcsolatot tart a hallgatóval a kint tartózkodás időtartama alatt (pl. e-mail útján), így kíséri figyelemmel, hogy a hallgatónak akár szakmailag, akár egyéb téren van-e problémája. Továbbá figyelemmel kíséri, hogy a hallgató végig kint tölti-e a szerződésben meghatározott időtartamot, nem rövidül-e meg valamilyen okból a kinntartózkodása.

7. Folyamatos kapcsolattartás a partneregyetem szaktanszékével.

8. Folyamatos kapcsolattartás a kari Erasmus-koordinátorral.

 

Bejövő hallgatóknak

 1. Kapcsolatfelvétel, a hallgatókkal (intézet, tanszék, szak általános információinak, tanegységeinek ismertetése)
 2. Előzetes Learning Agreement szakmai felügyelete, aláírása
 3. Hallgatók megérkezése után segítségnyújtás a tanegységfelvételben, szemeszterkezdésben
 4. Végleges Learning Agreement ellenőrzése, aláírása (szakmai felelősségvállalás a benne foglalt tanegységekért, azok valós adataiért)
 5. Közvetítés a tanárok és a hallgatók között
 6. Kapcsolattartás a Nemzetközi Osztállyal (Kari Erasmus Koordinátor)
x